Materiaalit

The National Brain Health Programme, brochure (pdf)

Kansallinen aivoterveysohjelma, esite (pdf)

Det nationella programmet för hjärnhälsa, brochyr (pdf)

The National Brain Health Programme, working paper (pdf)

Kansallinen aivoterveysohjelma, taustadokumentti (pdf)

Kansallinen aivoterveysohjelma, dokumentin tiivistelmä (pdf)

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.