Mätning

Det är bara genom att mäta som du vet

Högt blodtryck är en lömsk följeslagare på det viset att den inte gör något som helst väsen av sig. Du kan alltså inte veta vad du har för blodtryck utan att mäta det. Du kan alltid be att få blodtrycket mätt till exempel på företagshälsovården eller hälsocentralen, men det smartaste är att skaffa en egen mätare som du använder hemma. Blodtrycksmätare av bra kvalitet finns numera att köpa i vanliga varuhus.

Börja med att göra en engångsmätning för att få reda på dina blodtrycksvärden. Om värdena ligger under 135/85 mmHg kan du klappa dig själv på axeln. Bra, din hjärna är säker mot skador som orsakas av blodtrycket! I fortsättningen räcker det med att du mäter då och då men regelbundet.

Om dina värden överstiger 135/85 mmHg bör du fortsätta mäta morgon och kväll varje dag under en vecka. Det säkraste är att göra en dubbelmätning, dvs. du mäter två gånger i rad med 1–2 minuters mellanrum. Din faktiska blodtrycksnivå är medelvärdet av de mätningar som gjorts under veckan. Om värdena regelbundet ligger över 135/85 mmHg, bör du beställa tid på företagsläkarmottagningen, hälsovårdscentralen eller läkarstationen. Vänta inte för att se hur det utvecklas!

Så här gör du

Hämta andan en stund. Gör inget ansträngande före mätningen, undvik rökning, te, kaffe, cola- och energidrycker. Gör inte mätningen direkt efter maten.

Du kan mäta trycket i vilken arm som helst.

  • Sätt dig bekvämt vid ett bord.
  • Lägg underarmen avslappnad och stödd mot bordet och håll överarmen i 90 graders vinkel till bordet.
  • Vira blodtrycksmanschetten runt den bara överarmen. Manschetten är tillräckligt spänd när det ryms ett finger mellan manschetten och armen.
  • Slappna av fem minuter och gör mätningen.
  • Tala inte och rör dig inte under mätningen.
  • Upprepa mätningen med 1–2 minuters mellanrum.
  • Anteckna båda mätresultaten samt medelvärdet mellan det övre och det undre trycket i de två mätningarna.
  • Första gången mäter du vid behov morgon och kväll under en vecka. I fortsättningen räcker det med en mätningsserie på fyra dagar.