Sex

Tryck på rätt ställe

Penisen är ett organ som är beroende av blodkärlen för att fungera. Om blodkärlen inte är i ordning, så finns det ingen garanti för ägarens sexprestationer heller. Män kan med andra ord få erektionsstörningar. Det kan yttra sig i att penis inte styvnar alls, eller att den tappar orken mitt i samlaget.

Enligt läroboken är problem med blodcirkulationen den vanligaste orsaken till erektionsstörningar. När man undersöker närmare varför blodcirkulationen orsakar problem, står högt blodtryck allra högst på listan. Det talas rätt lite om detta med tanke på hur vanligt problemet är. Hälften av alla vuxna män lider nämligen omedvetet eller medvetet av högt blodtryck. En miljon finländare använder blodtryckssänkande läkemedel. Ungefär 2/3 av personer med en blodtryckssjukdom har erektionsstörningar. Om vi skulle ställa upp alla överviktiga män på rad och beordra de som har erektionsproblem att gå ur ledet, skulle det alltså vara överraskande många som tog ett steg framåt.

Erektion och sexuell upphetsning är en så komplicerad uppsättning fenomen att det knappast finns någon man som inte någon gång i livet har upplevt bakslag i sänghalmen. Störningar i sexuallivet har också en benägenhet att öka med åldern, och inte heller det är särskilt unikt. Men då läget nu är som det är, så borde du inte riskera erektionen genom att låta högt blodtryck komma och röra till saker och ting. Sannolikheten för erektionsstörningar ökar beroende på hur allvarlig blodtryckssjukdomen är och hur länge den får hållas. Sjukdomen bör med andra ord behandlas utan dröjsmål.

Hårt för hinnorna

Blodtrycket påverkar i synnerhet innerhinnan i penis artärer. Hinnan producerar kväveoxid som gör att blodkärlen förstoras vid erektion och att det strömmar tillräckligt med blod till penis. Hos överviktiga är innerhinnans funktion störd, vilket hämmar produktionen av kväveoxid.

Blodtryckssjukdom ökar risken för blodcirkulationsrubbningar i hjärnan, kranskärlssjukdom, skadlig muskeltillväxt i hjärtat (hypertrofi), hjärtsvikt och njurinsufficiens. Allt detta i sin tur gör att erektionen försvagas med tiden. Fungerande hjärta, blodkärl och njurar är alltså en förutsättning för ordentlig erektion.

Till råga på allt ökar högt blodtryck risken för arteriell härdning, som blodkärlen i penis inte är mer skyddade mot än andra blodkärl. Du vill inte att blodkärlen är det enda därnere som är hårt.

Förhöjt eller högt blodtryck är ofta en summa av flera faktorer. Rökning, alltför stor viktökning och mättat fett och salt i kosten gör att blodtrycket börjar stiga. Även häftigt drickande och stress avspeglar sig i blodtrycksvärdena. Ungdom hjälper bara så länge den varar – hos många män och kvinnor börjar blodtrycket klättra uppåt redan när de fyllt trettio. Och eftersom allt hänger ihop, är även tobak, alkohol och högt kolesterol orsaker till erektionsstörningar. En mindre pikant detalj förresten: om du har låtit magen växa till en rejäl bula eller rent av en hängbuk, kan magens vikt störa blodcirkulationen i bäckenområdet. Och ännu viktigare är att fetma minskar halten av det manliga hormonet testosteron. Därigenom skadar övervikt alla sexuella funktioner. Det är alltså idé att minska på intaget av fet korv.

Är det medicinens fel att det inte funkar?

Högt blodtryck behandlas med ändrad livsföring och ofta behövs även läkemedel. Ibland behövs det flera mediciner. Läkemedlen sänker blodtrycket och minskar risken att drabbas av samverkande sjukdomar.

En del blodtrycksläkemedel kan orsaka erektionsstörningar. Det är fakta. Men alla läkemedel orsakar inte problem för alla och en del får inga problem alls. Om medicineringen börjar störa sexuallivet är det viktigaste att tala med läkaren om saken. Läkemedel går att byta och prova i olika kombinationer. Det är tids- och nervpåfrestande, men det finns ingen genväg till lyckan. Utom i det avseendet att det faktiskt finns läkemedel mot erektionsstörningar. Men använd dem inte utan vidare, utan kontrollera om läkemedlet är lämpligt för personer med högt blodtryck.