Läkemedel och behandling

Vem är rädd för blodtrycksmedicin?

Livsstilsförändringar är den primära metoden att behandla högt blodtryck. Alltid. Men av många skäl kan det ändå vara så, att det inte går att sänka värdena genom livsföringen Då kommer läkemedlen till hjälp. Men låt oss göra en sak klar från början: läkemedlen betyder inte att du kan fortsätta leva i sus och dus. Vare sig du gillar det eller inte måste du fortsätta att lära dig bättre levnadsvanor. Om du är en uthållig elev kanske du kommer så långt att du behöver allt mindre medicin.

Men huvudregeln är att det inte är fråga om någon läkemedelskur. Blodtrycksläkemedel får man ofta dras med hela livet. Om du är generad eller tycker det är trist att ta medicinen, kom ihåg att varenda tablett hjälper dig att hålla trycket i schack och förebygger ödesdigra konsekvenser. Trots att högt blodtryck inte känns, orsakar det mycket osynlig förstörelse. Tyvärr kan det första symtomet på övervikt vara en cirkulationsrubbning i hjärnan eller plötslig död. Det lönar sig att följa läkarens uppmaning att börja ta blodtrycksläkemedel i tid.

Det finns många olika sorters blodtrycksläkemedel och deras påverkansmekanismer varierar, men det viktigaste är att ta det eller de läkemedel som förskrivs. Lyckligtvis är det inte dyrt. Ett tre månaders läkemedelspaket kostar ungefär som två chipspåsar. Satsningen i pengar är alltså liten i förhållande till den nytta du får.

Tre samverkande faktorer

Blodtrycksläkemedlens effekt baseras på tre faktorer: borttagning av vätska och salt ur kroppen, minskning av det sympatiska nervsystemets funktion och förstoring av blodkärlen. Med hjälp av dessa metoder minskar belastningen på hjärtat, pulsen går ner och mängden blod i blodomloppet minskar. Tillsammans sänker förändringarna blodtrycket och skyddar din hjärna.

Hur vet jag att medicinen fungerar? Genom att mäta blodtrycket regelbundet. Mät både hemma och på mottagningen. Det är det enda sättet att kontrollera läkemedlets effekt. Ibland kan läkemedlens effekt försvagas med tiden och medicinen måste bytas ut. Om du misstänker att det är så, boka tid hos läkaren och ta med dig mätresultaten för de senaste två veckorna.

Ibland kan det hända att du inte kan motionera på samma sätt som förut när du börjat ta blodtrycksläkemedel. Det beror på att läkemedlet skyddar blodkärlen genom att hindra att belastningen blir för stor och att pulsen stiger. Om den bromsande effekten stör dina dagliga aktiviteter kan läkaren skriva ut läkemedel som passar bättre för personer som sysslar med hård motion.

Både högt blodtryck och läkemedel mot det har den märkliga egenskapen att de egentligen inte känns någonstans i kroppen eller hälsotillståndet. Därför är det viktigt att regelbundet följa trycket med blodtrycksmätare. Om läkemedlet gör att blodtrycksvärdena är idealiska, fortsätt i samma stil. Sluta aldrig med medicinerna på eget initiativ.