Blodtryck

Blodtrycket – en huvudsak

Med blodtryck menas det tryck som råder i dina blodkärl. Ditt hjärta fungerar som en pump som pumpar ut blodet för cirkulation i artärerna.

Blodtrycket anges alltid med två siffror (t.ex. 135/85 mmHg). Det större värdet kallas i talspråk för det övre trycket (på fackspråk systoliskt tryck) och det mindre värdet kallas det undre trycket (på fackspråk diastoliskt tryck). Det är viktigt att båda är under 135/85 mmHg.

135/85 mmHg är en bra utgångspunkt för att bedöma om ditt blodtryck är på en trygg nivå. Om siffrorna är högre betyder det att blodtrycket är förhöjt. Även om ditt blodtryck är förhöjt eller till och med farligt högt, märker du det sannolikt inte i vardagen eller i din hälsa över huvud taget. Men i praktiken är kan man jämföra det med ett bildäck som pumpas och som kan explodera om trycket blir för stort. I ditt fall är det hjärnan som riskerar att explodera.

Just det, hjärnan. Ett ständigt högt blodtryck gör att blodkärlen i hjärnan blir sköra och förfettade. Högt blodtryck är den överlägset största behandlingsbara riskfaktorn både för hjärninfarkt och hjärnblödning. Det lönar sig alltså att behandla det i tid.

Blodtrycket är inte alltid likadant, utan det varierar i olika situationer och efter tiden på dygnet. På natten är blodtrycket i allmänhet 10–20 procent lägre än på dagen. Även ansträngande motion höjer blodtrycket, liksom starka känslor, glädje och sorg. Det är viktigt att blodtrycket inte ligger kvar på den höga nivån, utan att det återgår till det normala när ansträngningen är över. Det lönar sig att mäta blodtrycket genast på morgonen eller när det är lugnt på dagen.

Högt blodtryck beror oftast på livsföringen. Den goda nyheten är att du kan påverka blodtrycksvärdena genom dina egna val. De mest kända blodtryckshöjarna är övervikt, riklig användning av salt, låg fysisk aktivitet, rökning, alkohol och stress samt depression. Överraskande men inte ovanliga blodtryckshöjare är även lakrits och salmiak. I vissa fall går högt blodtryck i arv i släkten. Om du inte får ner blodtrycket med hjälp av ändrad livsstil lönar det sig absolut att börja använda ett blodtrycksläkemedel. Det är ett bra sätt att skydda din hjärna mot större skador vid behov.