Suolan vähentäminen alentaa kaikkien verenpainetta

Julkaistu 26.10.2020

Suolan käytön vähentäminen näyttäisi alentavan verenpainetta riippumatta siitä, onko henkilöllä korkea vai normaali verenpaine. Vaikutus myös suurenee mitä enemmän käyttöä vähentää.

Liiallinen suolan syöminen on tunnettu korkean verenpaineen ja siitä johtuvien sairauksien riskitekijä, mutta tutkijat ovat olleet epävarmempia siitä, miten suolan käytön vähentäminen vaikuttaa eri potilas- ja väestöryhmissä.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 133 tutkimuksen ja 12 000 potilaan tietoihin, ja niiden perusteella suolan käytön vähentäminen laskee systolista ja diastolista verenpainetta riippumatta verenpaineen lähtötasosta. Vaikutus myös tasaisesti suurenee mitä enemmän suolan saanti vähenee.

Vaikka vaikutus havaitaan myös normaaliverenpaineisilla, se on suurempi korkeaa verenpainetta potevilla. Samoin iäkkäät sekä ei-valkoihoiset hyötyvät suolan vähentämisestä muita enemmän, tulokset osoittavat. Tulokset viittasivat myös siihen, että lyhyet, alle kaksi viikkoa kestäneet tutkimukset todennäköisesti aliarvioivat suolan vähentämisen hyötyjä.

Meta-analyysiin valittiin vain tutkimuksia, joissa suolan saanti mitattiin vuorokausivirtsan natriuminerityksellä, jota pidetään hyvin luotettavana suolan saannin mittarina. Tutkijat pitävätkin havaintojaan vakuuttavana osoituksena suolan vähentämisen terveyshyödyistä.

Suomalaismiehet syövät noin 10 grammaa ja naiset 7 grammaa ruokasuolaa päivittäin. Tämä on noin kaksi kertaa enemmän kuin suositellaan. Suurin osa suolasta saadaan ravintolaruoasta ja ns. piilosuolana elintarvikkeista kuten leivästä, juustoista ja valmisruoista. Liiallinen suolan käyttö on maailmanlaajuisesti merkittävä kohonneen verenpaineen ja sydän- ja verisuonitautien aiheuttaja. Globaalisti liika suola aiheuttaa lähes 2 miljoonaa sydäntautikuolemaa joka vuosi.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa BMJ-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2020;368:m315)

https://dx.doi.org/10.1136/bmj.m315