Väärän kokoinen mansetti vääristää verenpainemittausten tuloksia

Julkaistu 19.10.2023

Liian pieni tai suuri mansetti voi antaa virheellisen kuvan potilaan verenpaineesta. Etenkin liian pientä mansettia käytettäessä lukemat voivat näyttää suuremmilta kuin potilaan verenpaine todellisuudessa on ja johtaa virheellisiin diagnooseihin ja lääkityksiin.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa selvitettiin erikokoisten mansettien vaikutusta potilaiden mittaustuloksiin. Mittauksissa käytettiin automaattisia verenpainemittareita.

Mansetin merkitys verenpaineen mittaamisessa on tiedetty aiemminkin, mutta automaattimittareita koskeva tutkimustieto on ollut vähäisempää. Tutkimukseen osallistui 195 keskimäärin 54-vuotiasta potilasta.

Potilaat jaoteltiin ryhmiin sen mukaan, kuinka suurta mansettia heillä olisi hyvä käyttää. Kun suurta mansettia tarvitsevien verenpaine mitattiin tavallisella eli keskikokoisella mansetilla, verenpainetulokset olivat keskimäärin 5 mmHg suurempia kuin potilaalle oikeankokoista mansettia käytettäessä. Erittäin suurta mansettia tarvitsevien verenpaine oli puolestaan lähes 20 mmHg korkeampi, kun mittaus tehtiin tavallisella mansetilla.

Myös liian suuren mansetin käyttäminen vääristi tuloksia jonkin verran. Tällöin verenpainelukemat olivat tosin pienempiä kuin oikeankokoista mansettia käytettäessä.

Aiempien tutkimusten perusteella potilaiden verenpaineet mitataan useimmiten samalla keskikokoisella mansetilla potilaan koosta riippumatta. Mansetin vaihtaminen olisi kuitenkin tärkeää etenkin, jos potilas on isokokoinen. Lihavuuden yleistymisen myötä tämä on entistä tärkeämpää.

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.
Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Internal Medicine 2023;183:1061–1068)