Ystävät pitävät aivot terävinä

24.9.2018
Ystävät pitävät aivot terävinä

Hyvät ihmissuhteet ja sosiaalinen elämä ovat tärkeitä kivijalkoja mielen ja aivojen hyvinvoinnissa.

Yksinäisyys lisää jopa fyysisten sairauksien riskiä, se voi vaikuttaa ihmisen ajatteluun ja aktivoida aivoissa samoja alueita kuin fyysinen kipu.

Ihmissuhteet ovat osa sosiaalista pääoma, jolla on merkitystä ihmisen terveydelle. Sosiaalinen pääoma kuvaa ihmisen sosiaalisia verkostoja ja niissä syntyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta. Ihmiset, jotka osallistuvat vaikkapa kuorolauluun tai yhdistystoimintaan aktiivisesti sekä luottavat toisiin ihmisiin, tuntevat itsensä terveemmiksi kuin ne, joilla sosiaalinen osallistuminen on vähäisempää. Sosiaalisen pääoman vähäisyys voi jopa lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Muilta ihmisiltä saatu tuki edistää terveyttä ja suojaa sairauksilta. Vertaistuki on usein erittäin merkittävä voimavara. Ihmissuhteet ovat tärkeitä, mutta haastavia. Perheen ja sukulaisten rinnalla ystävien merkitys yhteisönä on kasvanut.

Joskus on tärkeää olla myös rauhassa itsensä kanssa. Ihmissuhteita kannattaa kuitenkin vaalia ja arvostaa.