Arvioinnin hyödyt yhdistykselle

  • Helpottaa liikuntaan liittyvää päätöksentekoa (hallitus, liikuntavastaava, aktiiviliikkujat).
  • Antaa avaimia pitkäjänteiseen liikuntatyöhön ja sen kehittämiseen.
  • Tarjoaa yhdistysten liikunta-aktiiveille välineitä ja väyliä toimia paikallisesti ja omia vahvuuksia hyödyntäen.
  • Selkiyttää työnjakoa yhdistyksissä.
  • Avaa väylää ratkaisujen ideointiin yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.
  • Vahvistaa yhdistysten osaamista.
  • Helpottaa yhteistyön lisäämistä järjestöjen ja muiden terveydenedistämisen vaikuttajien ja kuntien kanssa.
  • Vahvistaa vapaaehtoistoimintaa ja osaltaan tukee jäsenhankintaa.

Satu kannustaa arviointiin -video