Musiikin käyttäminen yhdistyksen toiminnassa

Yhdistystoiminta on kaikille avointa toimintaa​​. Kun avoimessa toiminnassa soitetaan musiikkia, se lasketaan julkisen esittämisen piiriin​​ ja julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa​. Julkista esittämistä on yleisesti ottaen kaikki muu paitsi lähimmässä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuva musiikin esittäminen ja soittaminen.

Musiikkilupia Suomessa myöntävät Teosto ja Gramex. Aivoliitto on mukana Teosto- ja Gramex-sopimuksissa, joiden myötä myös jäsenyhdistykset voivat käyttää toiminnassaan musiikkia. Nämä sopimukset eivät maksa jäsenyhdistyksille mitään, vaan liitto vastaa kaikista kuluista.

Sopimukset kattavat äänitemusiikin käytön Aivoliiton

  1. jäsenyhdistysten liikuntaryhmissä sekä
  2. jäsenyhdistysten muissa pienehköissä (= alle 200 hengen) tilaisuuksissa, kuten pikkujouluissa.

HUOM!

  • Isompiin eli yli 200 hengen tilaisuuksiin tulee tehdä erillinen sopimus​
  • Sopimus ei kata musiikkivideoita​
  • Sopimus ei kata live-esityksiä​
  • Sopimus ei kata striimausta tai verkkotilaisuuksia

Aivoliitto maksaa sopimuksista musiikkiliikuntaryhmien määrän perusteella.​ Eli tarvitsemme jäsenyhdistyksiltä tiedon, kuinka moni liikuntaryhmä on käyttänyt toiminnassaan musiikkia.​ Musiikin käytöstä kysytään toimintatilastojen keräämisen yhteydessä.​ Ensimmäisen kerran musiikin käytöstä kysytään, kun keräämme vuoden 2024 alussa tilastoja vuoden 2023 toiminnasta.​ Jäsenyhdistysten tarvitsee siis ilmoittaa Aivoliitolle ainoastaan niiden liikuntaryhmien määrä, joissa on käytetty musiikkia​. Muita ryhmiä tai tilaisuuksia ei tarvitse raportoida​ musiikkilupia varten.

Musiikin käyttäminen yhdistystoiminnassa -materiaali, Verkkoilta vapaaehtoisille 12.4.2023