Järjestötiimi apunasi

Järjestöohjaus

Järjestöohjaus käsittää ne keinot ja tukitoimet, joilla keskusjärjestö tukee ja ohjaa jäsenyhdistyksiä, jotta niillä olisi mahdollisuudet edistää järjestön yhteisiä päämääriä ja toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti alue- ja paikallistasolla.

Järjestösuunnittelijat

Järjestösuunnittelijat antavat yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta alueensa jäsenyhdistyksille esille tulleiden tarpeiden ja resurssien mukaan kouluttamalla ja konsultoimalla yhdistyksiä ja niiden toimijoita.

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija tukee kaikkia jäsenyhdistyksiä kehittämällä ja järjestämällä toimintaa vapaaehtoisille yhdessä Aivoliiton muiden työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoistoiminnan suunnittelijaan voi ottaa yhteyttä missä tahansa asiassa, joka koskee esimerkiksi vapaaehtoisena toimimista tai vapaaehtoisten rekrytointia, koulutusta tai tukemista yhdistyksissä.

Järjestötiedottaja

Yhdistyksillä on mahdollisuus saada apua tiedotus- ja viestintäasioihin järjestötiedottajalta. Tiedotukseen ja viestintään liittyviä asioita ovat muun muassa yhdistysten esitteet, roll-up-telineet, yhdistysten Yhdistysavain-kotisivut sekä sosiaalinen media, esimerkiksi Facebook. Järjestötiedottaja auttaa erilaisten tekstien kirjoittamisessa ja oikoluvussa. Järjestötiedottaja ottaa myös vastaan juttuideoita Aivoliiton Aivoterveys-lehden ja Verraton-lehden yhdistyspalstoille.

Toimistoassistentti

Toimistoassistentti avustaa jäsenyhdistyksiä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä ottaa vastaan Aivoliiton verkkokaupassa olevien materiaalien tilauksia. Materiaaleja voi tilata toimistoassistentilta verkkokaupasta, sähköpostitse tai soittamalla.

Aiheeseen liittyvät