Asumispalvelut

Tehostettu palveluasuminen (Turku) ja tuettu asuminen (Kuopio)

Nuortentalotoiminta tarjoaa asumispalveluja peruskoulun käyneille nuorille. Tavoitteena on tukea itsenäistymistä ja harjoitella arjen- ja elämänhallinnan taitoja. Tavoitteena on myös nuorelle päivätoiminnan löytyminen joko opiskelusta- tai työelämästä tai muusta päivätoiminnasta ja nuoren pääseminen yhteiskuntaan mukaan toimijaksi.

Meillä on erityisosaamista erityisnuorista, joilla on diagnoosina Aspergerin oireyhtymä, ADD/ADHD, Touretten oireyhtymä, kielellinen erityisvaikeus tai lievä kehitysvamma. Lisäksi nuorilla voi olla liitännäisoireena oppimisvaikeutta, lievää mielenterveyden oireilua, kogniitiivista tai sosioemotionaalista haastetta.

Nuortentalon työntekijöillä on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutus ja osalla myös neuropsykiatrisen valmentajan pätevyys. Työskentelyssä nuorten kanssa hyödynnnetäänkin mm. voimavara- ja ratkaisukeskeisyyttä, motivointia, ennakointia, yhdessä tekemistä, tukikeskusteluja, struktuuria ja viikko-ohjelmaa.

Nuori saa tukea elämänhallintaansa vuorokausirytmin ylläpidossa, päivätoiminnan toteutumisessa, sosiaalisissa suhteissa, terveyden ja hyvinvoinnin huolehtimisessa, myönteisessä minäkuvassa ja tasapainoisessa elämässä. Arjenhallintataidoissa keskitytään talouden, ruokailuiden, hygienian ja siivoamisesta huolehtimisieen.

Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja. Nuorelle tehdään ohjaussuunnitelma taloon muuttaessa ja sitä päivitetään mm. ohjauspalavereiden myötä.

Asumisaika

Asumisaika Nuortentalolla vaihtelee tuen tarpeen mukaan. Keskimääräinen asumisaika on yleensä 1–4 vuotta.

Turun Nuortentalolla palveluasumisessa on ympärivuorokautinen ohjaus.

Kuopion Nuortentalolla tuetussa asumisessa ohjaajat ovat paikalla arkipäivisin klo 7.00/8.00-20.00.

Asumispalveluihin hakeutuminen

Nuortentalon palveluiden piiriin voi hakeutua ottamalla yhteyttä Turun tai Kuopion Nuortentalon aluepäällikköön. Nuortentalossa asumista varten nuori tarvitsee maksusitoumuksen, jonka voi saada kotikunnan sosiaali- tai terveystoimesta, lastensuojelusta tai vammaispalveluista.

Esite