Asumispalvelut

Palveluasuminen

Nuortentalo tarjoaa palveluasumista peruskoulun käyneille nuorille.Tavoitteena on tukea itsenäistymistä ja harjoitella arjen- ja elämänhallinan taitoja. Tavoitteena on myös nuorelle päivätoiminnan löytyminen joko opiskelusta- tai työelämästä tai muusta päivätoiminnasta ja nuoren pääseminen yhteiskuntaan mukaan toimijaksi.

Meillä on erityisosaamista erityisnuorista, joilla on diagnoosina aspergerin oireyhtymä, ADHD, Touretten oireyhtymä, kielellinen erityisvaikeus tai lievä kehitysvamma. Lisäksi nuorilla voi olla liitännäisoireena oppimisvaikeutta, lievää mielenterveyden oireilua, kogniitiivista tai sosioemotionaalista haastetta.

Nuortentalon ohjaajilla on sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus ja osalla myös neuropsykiatrisen valmentajan pätevyys. Työskentelyssä nuorten kanssa hyödynnnetäänkin mm. voimavara- ja ratkaisukeskeisyyttä, motivointia, ennkointia, yhdessä tekemistä, tukikeskusteluja, struktuuria ja viikko-ohjelmaa.

Nuori saa tukea elämänhallintaansa vuorokausirytmin ylläpidossa, päivätoiminnan toteutumisessa, sosiaalisissa suhteissa, terveyden ja hyvinvoinnin huolehtimisessa, myönteisessä minäkuvassa ja tasapainoisessa elämässä. Arjenhallintataidoissa keskitytään talouden, ruokailuiden, hygienian ja siivoamisesta huolehtimisieen.

Jokaiselle nuorelle nimetään omaohjaaja. Nuorelle tehdään ohjaussuunnitelma taloon muuttaessa ja sitä päivitetään mm. ohjauspalavereiden myötä.

Asumisaika

Asumisaika Nuortentalolla vaihtelee tuen tarpeen mukaan. Keskimääräinen asumisaika on yleensä 1–4 vuotta.

Turun Nuortentalolla palveluasumisessa on ympärivuorokautinen ohjaus.

Kuopion Nuortentalolla ohjaajat ovat paikalla ma-pe klo 07.00-21.00 ja la-su klo 09.00-21.00. Yöaikaan on lisäksi käytössä puhelinpäivystys.

Nuortentaloon hakeutuminen ja asumiskokeilu

Nuortentalon palveluiden piiriin voi hakeutua ottamalla yhteyttä Turun tai Kuopion Nuortentalon aluepäällikköön. Nuortentalossa asumista varten nuori tarvitsee maksusitoumuksen, jonka voi hakea kotikunnan sosiaali- tai terveystoimesta, lastensuojelusta tai vammaispalveluista. Asuminen aloitetaan usein asumiskokeilun kautta, joka on noin kuukauden mittainen. Tämän aikana arvioidaan hyötyykö nuori Nuortentalon asumispalveluista ja sitoutuuko hän palveluun.

Tuettu asuminen

Tuettua asumista tarjotaan joko Nuortentalon vuokraamaan tukiasuntoon tai asiakkaan itse vuokraamaan asuntoon. Tätä palvelua on tarjolla Kuopiossa.