Muut palvelut

Nuortentalot tarjoavat myös ohjauskansioita sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun ja hygieniasta huolehtimiseen. Tarjolla on myös tunteiden tunnistamista vahvistava opas.