Muut palvelut

Nuortentalot tarjoavat myös ohjauskansioita sosiaalisiin tilanteisiin ja hygieniasta huolehtimiseen. Tarjolla on myös tunteiden käsittelyä vahvistava opas.

Nuortentaloilla on tarjolla myös vapaa-ajan vertaisryhmätoimintaa, joka keskittyy liikuntaan, ruuanlaittoon ja yhteisen vapaa-ajan viettämiseen.