Ohjattu vapaa-ajan vertaisryhmätoiminta

Nuortentalot järjestävät ohjattua vapaa-ajan vertaisryhmätoimintaa. Toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus tai jotka hyötyvät muuten toiminnasta. Ryhmien on tarkoitus olla erityisnuorille/nuorille aikuisille suunnattuja matalan kynnyksen pienryhmiä harrastuksille ja sosiaalisten taitojen opettelulle. Ryhmät ovat suunniteltavissa tarpeiden mukaan ja ryhmiä voidaan perustaa kaiken ikäisille.

Vapaa-ajan vertaisryhmiä ovat:
Selkokielinen lukuryhmätoiminta sai alkunsa Selkokieli ja vuorovaikutus -projektista. Ryhmässä ohjaaja lukee ryhmäläisille selkokielistä materiaalia, minkä pohjalta keskustellaan. Aiheet valitaan ryhmäläisten mielenkiinnon pohjalta ja niihin liittyen järjestetään myös muuta toimintaa, kuten retkiä tai tutustumiskäyntejä.
Liikuntaryhmässä kokeillaan ja harrastetaan erilaisia liikuntalajeja. Ryhmässä harrastetaan liikuntaa ulkona ja käydään esim. kuntosalilla tai kokeilemassa jotain kaikille uutta lajia jossain kauempana.

Ruoanvalmistusryhmä toimii Nuortentalon tiloissa. Siinä harjoitellaan yhdessä erilaisten ruokien valmistusta ja ruokaillaan yhdessä. Samalla voidaan harjoitella ruokatapoja, vaihtaa kuulumisia, keskustella mielessä olevista asioista ja viettää mukavaa aikaa yhdessä.

Näiden lisäksi järjestetään silloin tällöin retkiä, leffailtoja ym., joihin ryhmiin osallistuvilla on mahdollista osallistua erikseen määritellyillä kertamaksuilla.

Osallistuja voi valita kiinnostustensa mukaan yhden tai useamman ryhmän. Osallistuja saa ryhmästä vertaistukea, sosiaalisten taitojen harjoitusta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Ryhmien ohjaajina toimivat Nuortentalon ohjaajat.

Kysy lisää ryhmistä tai kerro ideoistasi! Uusia ryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan.