Ammatillinen tukihenkilöpalvelu

Ammatillisesta tukihenkilöpalvelusta on hyötyä esimerkiksi itsenäistyvälle tai jo itsenäisesti asuvalle nuorelle, jonka tuen tarve saattaa johtua kielellisestä tai muusta neuropsykiatrisesta erityisvaikeudesta. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilölliset tarpeet huomioiden, yhteistyössä esimerkiksi viranomaisten ja perheen kanssa. Tukea annetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotona tai muussa toimintaympäristössä.


Asiakasta ohjataan muun muassa seuraavilla osa-alueilla:


- arjen- ja elämänhallinta
- terveys ja hyvinvointi
- sosiaaliset suhteet ja taidot
- itsetunto ja positiivinen minäkuva
- opiskelu, työ ja vapaa-aika
- taloudelliset asiat

Nuortentalon tarjoama ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää henkilökohtaisia tapaamisia sekä räätälöidysti mahdollisuuden osallistua Nuortentalon nuorille suunnattuun vapaa-ajan toimintaan.