Avopalvelut

Nuortentalo tarjoaa ammatillista tukihenkilöpalvelua ja neuropsykiatrista valmennusta. Avopalveluiden avulla tuetaan lapsen ja nuoren, sekä aikuisen ja perheen arkea heidän omissa toimintaympäristöissään. Tavoitteena on kuntoutumisen tukeminen, hyvinvoinnin lisääntyminen ja arjen sujuminen mahdollisimman hyvin asiakkaan omia vahvuuksia tukien.

Toimintatavat

  • voimavara- ja ratkaisukeskeisyys
  • ennakointi
  • yhdessätekeminen
  • motivointi
  • toiminnanohjaus
  • positiiviset kokemukset
  • tukikeskustelut