Avopalvelut

Nuortentalo tarjoaa ammatillista tukihenkilöpalvelua, neuropsykiatrista valmennusta ja NUOTTI -valmennusta. Avopalveluiden avulla tuetaan lapsen ja nuoren, sekä aikuisen ja perheen arkea heidän omissa toimintaympäristöissään. Tavoitteena on kuntoutumisen tukeminen, hyvinvoinnin lisääntyminen ja arjen sujuminen mahdollisimman hyvin asiakkaan omia vahvuuksia tukien.

Toimintatavat

  • voimavara- ja ratkaisukeskeisyys
  • ennakointi
  • yhdessätekeminen
  • motivointi
  • toiminnanohjaus
  • positiiviset kokemukset
  • tukikeskustelut

Esite