Terveydenhuollon maksukatto

15.3.2019
Terveydenhuollon maksukatto

Olen pitkäaikaissairas monen eri sairauden johdosta. Aivoinfarktin sairastin vajaa vuosi sitten. Useiden sairauksieni johdosta joudun käymään usein lääkärin vastaanotolla ja hoidossa sairaalassa sekä kuntoutuksessa. Asiakasmaksuista kertyy vuosittain suuri summa. Onko maksuihin mahdollista saada helpotusta?

Julkisten terveyspalvelujen maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto, joka vuonna 2019 on 683 euroa. Maksukattoon luetaan sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, sarjahoidon maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksut, terveyskeskuksen käyntimaksut ja vuosimaksu, yksilökohtaisen fysioterapian maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Maksujen kertymistä on seurattava itse, mutta oman terveysaseman tulee antaa niiden seuraamiseksi seurantakortti.Kun saat laskun käyttämistäsi terveydenhuollon palveluista, löydät yleensä laskusta tiedon siitä, kerryttääkö saamasi palvelu maksukattoa. Maksukaton ylittymisestä saa todistuksen siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa maksukatto on täyttynyt. Kun maksukatto on ylittynyt, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksen tekee lyhytaikainen laitoshoito, josta ei saa maksuvapautusta täysin, vaan hoitopäivämaksu alenee 48,90 eurosta 22,50 euroon.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksut, hammashoidon maksut, lääkärinto distusmaksut, pitkäaikaisen laitoshoidon maksut, yksityisen terveydenhuollon maksut, toimeentulotuesta maksetut maksut sekä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä perityt maksut.

Palvelupäällikkö Pekka Kankaanpää

  • Kuva: MOSTPHOTOS