Aistikäsittelyn poikkeavuudet

Kun nuori kokee saamansa aisti-informaation hämmentävänä, liian voimakkaana, kuormittavana tai vääristyneenä, puhutaan aistikäsittelyn häiriöstä. Aistiärsykkeisiin reagoinnissa saattaa ilmetä tällöin tavanomaiseen nähden yli- tai aliherkkyyttä.

Usein yli- tai aliherkkyys on yhdelle tai useammalle aistille (näkö, kuulo, tunto, haju). Aistiyliherkkyys aiheuttaa tavallista nopeampaa, voimakkaampaa tai pidempikestoista reagointia aistiärsykkeisiin. Se voi ilmetä esimerkiksi raivokohtauksena, jumittumisena tai sulkeutumisena. Aistialiherkkyys voi johtaa aistihakuisuuteen ja aiheuttaa vaaratilanteita (esim. korkealle kiipeämistä).

Nuorella voi olla ongelmia aistitiedon käsittelyssä ilman diagnoosia. Osalla haasteet voidaan liittää tunnistettaviin diagnooseihin kuten esimerkiksi ADHD:hen, autismikirjon häiriöihin tai kehitykselliseen kielihäiriöön. Varsinaisesta aistikäsittelyn häiriöstä (käytetään myös nimitystä sensorisen integraation häiriö) puhutaan vasta, kun se aiheuttaa ongelmia jokapäiväisessä elämässä.

Joskus nuoren reagointi aistimuksiin voi vaihdella yli- ja aliherkän välillä. Tähän vaikuttavat esimerkiksi ympäristön aistiärsykkeet tai nuoren vireystila kuten väsyminen.

Lue miten aistiyliherkkyys vaikuttaa Tinnin uintiharrastukseen.

Aistikäsittelyn poikkeavuudet liikuntaryhmässä

Aistikäsittelyn ongelmat voivat näkyä kömpelyytenä tai haluttomuutena osallistua liikunnallisiin peleihin ja leikkeihin. Nuori ei välttämättä lähde itsenäisesti tutkimaan toimintaympäristöä ja kokeilemaan erilaisia välineitä. Hän saattaa myös vältellä kosketusta tai muiden lähellä oloa.

Korkeat, yllättävät ja kovat äänet saattavat sattua ääniyliherkän korviin. Hän saattaa tällaisen äänen kuullessaan lamautua täysin ja olla kykenemätön toimimaan. Kaiku, melu tai taustamusiikki voi vaikeuttaa ohjaajan puheen kuuntelemista. Oleellisen äänen erottaminen epäoleellisesta voi olla vaikeaa.

Välkkyvä loisteputkivalaisin tai värikäs urheiluvälinekasa saattaa viedä aistiherkän koko huomion ja tehdä hänet kyvyttömäksi toimimaan ohjeiden mukaan. Samoin voimakas hajuste kaappaa helposti hajuille herkän havaintokyvyn tai voi aiheuttaa esimerkiksi pahoinvointia. Urheiluvaatteiden pesuohjelaput häiritsevät tuntoherkkää hankautuessaan ihoon liikkuessa.

Vesi- tai lumisade saattaa tuntua aistiyliherkän nuoren iholla epämiellyttävältä, jolloin lippalakin tai lierihatun käyttäminen voi auttaa. Myös kevyt tuulenvire saattaa tuntua epämiellyttävältä.

Käytännön keinoja ja vinkkejä aistikäsittelyn poikkeavuuksien tukemiseen

Aikuisen turvallinen tuki ja rauhallisuus auttavat harjoittelussa. Nuori hyötyykin ohjaajan päämäärätietoisesta ja johdonmukaisesta ohjauksesta. Myös esimerkit ja toistot auttavat.

Ohjaajan on hyvä tiedostaa, mikä on nuorelle vaikeaa, jolloin hän voi valmistella nuorta näihin tilanteisiin tai pyrkiä vähentämään aistiärsyketulvaa. Liiallinen kuormittuminen voi laukaista stressireaktion, joka voi ilmetä raivokohtauksena, välttelynä, jumittumisena tai lamaantumisena.

Jos nuori reagoi aistiärsykkeisiin ei-toivotulla käytöksellä, hän tarvitsee jotain, mikä auttaa häntä selviämään tilanteesta, kuten rauhallisen paikan. Paino oman kehon päällä voi myös tuoda nopeaa helpotusta oloon, kuten jumppamattojen alle meneminen.

Haastavissa tilanteissa voi myös auttaa kuulosuojaimet tai korvatulpat, aurinkolasit sekä pienet esineet, joita voi tunnustella sormilla.

Ohjaaja:

  • Pidä liikuntatilat mahdollisimman selkeinä (ei ylimääräisiä ärsykkeitä, esim. vasta myöhemmin tarvittavia välineitä esillä). Kiinnitä huomiota siisteyteen.
  • Valaistuksen tulisi olla pehmeä (ei liian kirkas, ei välkkyviä valoja).
  • Käytä taustamusiikkia vain, jos se on tarpeen (esim. tanssissa, ja silloinkin vältettävä liian voimakasta ja särisevää ääntä).
  • Voiko kaikua vähentää esimerkiksi seinätekstiileillä? Myös kellon tikitys tai ilmastointilaitteen hurina voi häiritä keskittymistä.
  • Aistiyliherkkä nuori saattaa kokea erityisesti kevyen koskettamisen epämiellyttävänä. Toisaalta painetuntoa antava kosketus voi rauhoittaa joitakin kuormittavassa tilanteessa. Kosketa silloin napakasti esimerkiksi olkapäästä, niin että nuori näkee ja osaa ennakoida kosketuksen.
  • Nuori saattaa tarvita paljon omaa tilaa, niin ettei vieressä ole heti toista. Takanurkka voi olla joskus paras paikka.
  • Tarjoa nuorelle mahdollisuus tarpeen tullen vetäytyä omaan rauhaan. Lepotilan olisi hyvä olla ainakin osittain suljettu, mutta se voi olla yksinkertaisimmillaan vaikka nojatuoli.
  • Harrastustoiminnan uutiskirjeessä voidaan pyytää välttämään hajusteiden käyttöä tullessa harrastamaan liikuntaa. Tuoksuherkälle hajusteet saattavat aiheuttaa esimerkiksi pahoinvointia.
  • Jos harrastustoiminnasta voi tilata esim. seuran liikuntavaatteita, voidaan kiinnittää huomiota siihen, että materiaali on mahdollisimman pehmeää ja pesuohjelaput helposti poistettavissa. Myös vaatteissa olevat mahdolliset logot tai painatukset eivät saisi tuntua sisäpinnalla, ja vaatteissa kannattaa välttää ylimääräisiä saumoja.

Kirjoittanut Heidi Latvaniemi ja Suvi Kerttula #näeNepsy ry:stä sekä Tiina Grocholski Aivoliitosta.

Palaa Tunnista ja tue -sivulle