Lehdistä hyötyä arkeen

Aivoliiton lehdillä on ollut suuri rooli tiedotuskanavana ja vertaistarinoiden jakajana.

Materiaalin ja tiedotuksen tarve oli loputonta”, kertoo liiton ensimmäinen toiminnanjohtaja Terttu Elo.


Helsingin afasiayhdistys alkoi vuonna 1979 julkaista Välkky-lehteä, joka muutettiin myöhemmin valtakunnalliseksi liiton lehdeksi. Lehdellä ja sen seuraajilla on alkuajoista alkaen ollut tärkeä tehtävä afasiaan, aivoverenkiertohäiriöihin, dysfasiaan ja kehitykselliseen kielihäiriöön liittyvän tiedon jakajana niin ammattilaisille kuin sairastuneille ja heidän omaisilleenkin. Lehdet ovat olleet esimerkiksi tärkeä tietolähde, kun ammattilaiset ja vanhemmat ovat pohtineet lapsensa terapiatarpeita.

Nainen istuu hymyillen tuolilla kirjekuoria sylissään. Lattialla on useita laatikoita täynnä pystyssä olevia kirjekuoria.
Kuva: Liiton julkaisemaa dysfasiakirjaa postitetaan vuonna 1993. Aivoliiton arkisto.


Ensimmäiset kymmenen vuotta Välkky-lehteä tehtiin enemmän tai vähemmän vapaaehtoisin voimin. Vuonna 1988 lehti sai ensimmäisen vakituisen toimittajansa ja sen nimi muutettiin Afasiaksi. Afasia-lehti jakautui kahdeksi eri lehdeksi vuonna 2002, kun Aivohalvaus- ja dysfasialiitto alkoi julkaista omia lehtiä kummallekin jäsenryhmälleen: AVH oli aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti ja DYSFASIA sisälsi asiaa puheesta ja kielenkehityksestä.


Vuonna 2017 AVH-lehti muutettiin Aivoterveys-lehdeksi. Uusimman lukijakyselyn mukaan lehti on tärkeä jäsenetu. Noin 80 % pitää erittäin tärkeänä, että Aivoliitto julkaisee lehteä, ja noin 94 % on saanut hyötyä lehdestä. Mieluiten luetaan muiden AVH:n sairastaneiden ja läheisten kokemuksia. Myös kuntoutus ja tutkimusasiat kiinnostavat lukijoita.

Aivoterveys-lehdestä löydän asioita, joita ei tule muuten ajatelleeksi. En ole yksin sairauteni kanssa.


Vuonna 2020 perustettiin Aivoliiton ja ADHD-liiton yhteinen lehti Verraton - Adhd:n ja kehityksellisen kielihäiriön erikoislehti. Se sisältää tietoa perheiden arjen, opiskelun ja työelämän tueksi. Yhteinen lehti on lunastanut paikkansa. Aivoliiton tuoreimman lukijakyselyn mukaan 90 % on saanut hyötyä lehden lukemisesta. Palautteiden mukaan lehti antaa lukijoilleen vinkkejä arkeen sekä tietoa, toivoa ja ymmärrystä siitä, ettei ole yksin asioiden tai kokemusten kanssa.