Näin pääsemme alkuun

1. Asian puheeksiotto

Jokainen yhdistys käynnistää tilannearvion tekemisen itse. Asian voi ottaa puheeksi kuka tahansa niin, että kertoo kiinnostuksesta aiheeseen yhdistyksen puheenjohtajalle.

2. Tiedoksi hallitukselle

Yhdistyksen puheenjohtaja vie asian hallitukselle tiedoksi. Asian esittelyssä hän voi hyödyntää valmista esitystä, jossa kerrotaan Liikkuva yhdistys -hankkeesta sekä arviointiprosessin etenemisestä (katso materiaali alta).

3. Vastuuhenkilön valitseminen

Kun hallitus innostuu asiasta, niin sopikaa, kuka lähtee viemään asiaa eteenpäin.

Lomakkeistoon voi tutustua ennakkoon kohdassa Liikunnan tilannearvion tekeminen.

Materiaalia