Pressmeddelanden

Mika Pyykkö blir Hjärnförbundets nya verksamhetsledare

SVM Mika Pyykkö har utnämnts till verksamhetsledare för Hjärnförbundet rf från och med den 1.8.2021,
då den tidigare verksamhetsledaren Tiina Viljanen går i pension.

Pyykkö övergår till Hjärnförbundet från Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling, där han har varit chef. Pyykkö har tidigare bland annat arbetat som projektledare på Finlands innovationsfond Sitra, som avdelningschef på Penningautomatföreningens understödsavdelning, som verksamhetsledare för Terveyden edistämisen keskus och som utvecklingschef på Finlands Hjärtförbund.

”Mika Pyykkö har en gedigen erfarenhet av strategiskt ledarskap och hälsofrämjande. Han har starka nätverk i samhället. Tyngdpunkten i Hjärnförbundets verksamhet har legat på att främja förebyggande, behandling och rehabilitering vid stroke samt på identifiering, stöd och rehabilitering vid utvecklingsrelaterad språkstörning. Vi håller på att utvidga vårt strategiska insatsområde ännu mer till att främja hjärnhälsan, vilket Pyykkös kompetens passar utmärkt till. Hjärnförbundet får garanterat en verksamhetsledare som stöder förbundets målsättningar”, konstaterar Terttu Erilä, ordförande för Hjärnförbundets styrelse.

Mika Pyykkö vill framhålla ett helhetsbetonat, förutseende och förebyggande perspektiv inom Hjärnförbundet. ”Jag ser vår uppgift på så sätt att vi utgår från hjärnan, men verkar för att hela människan ska ha ett bra liv. Allting hänger ju ihop med hjärnan – också känslorna och den mentala hälsan. Hjärnan är vår värdefullaste egendom. Äkta samarbete och att utveckla saker och ting tillsammans med andra organisationer och olika intressentgrupper är också mycket viktigt för mig”, säger Mika Pyykkö.

Hjärnförbundet är en folkhälso- och expertorganisation som representerar och stöder personer som har fått en stroke och deras anhöriga samt personer som har en utvecklingsrelaterad språkstörning. Förbundet ger sina medlemmar hjälp och stöd för en god vardag. Varje år får cirka 25 000 personer en stroke. En utvecklingsrelaterad språkstörning påverkar cirka 270 000 personers vardag.


Mer information

Terttu Erilä
tfn 050 560 3929, Enable JavaScript to view protected content.

Mika Pyykkö
tfn 040 084 1662, Enable JavaScript to view protected content.