Våra tjänster

Kurser

Hjärnförbundet ordnar kurser för strokedrabbade. För närvarande finns kursverksamhet endast på finska. Kurserna är avsedda för personer som fått en stroke, och för deras närstående. Kurserna ger hjälp och stöd för att den rehabiliterade och de närstående i möjligaste mån ska kunna skapa en fullgod tillvaro i den nya livssituationen. Kursen ger dig information om stroke, tillhörande vård och rehabilitering samt tjänster för social trygghet. Dessutom träffar du andra strokedrabbade och deras närstående. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med dem i kamratstödsgrupper under ledning av en yrkesutbildad person. I programmet ingår diskussionsgrupper och aktivitetsgrupper. Läs mer.

Kommunikationscentret

Kommunikationscentrets stöd och tjänster är till för dig som har afasi eller en utvecklingsrelaterad språkstörning, och för dina närstående. Våra tjänster är gratis och vi verkar i hela landet.

Pratkvarnen är verksamhet avsedd för afatiska personer, och ordnas inom arbetar- och medborgarinstituten. Verksamheten utvecklas i samarbete med Hjärnförbundets Kommunikationscenter. Pratkvarnarnas ledare har utbildning i att stödja afatiska människors kommunikation. Syftet är att erbjuda deltagarna meningsfull gruppverksamhet och kamratstöd. Deltagarna får stöd och uppmuntran för att interagera. Som hjälp används bland annat bilder, skrift och teckningar. Det finns både finsk- och svenskspråkiga grupper runt om i Finland.

Kamratstöd

Kamratstöd hjälper de drabbade och deras närstående att få ett grepp om den nya livsomvälvande situationen. Det handlar i korthet om att ge människor närvaro, ljus och hopp i en ångestfylld situation.

Inom Hjärnförbundet tillhandahålls kamratstöd på många olika sätt:

Personligt kamratstöd

Du kan söka personligt kamratstöd i hela landet genom Hjärnförbundets kamratstödsförmedling. Kamratstödspersonerna är yrkesutbildade och har tystnadsplikt. Du kan söka personligt kamratstöd per e-post på adressen Enable JavaScript to view protected content..

Kamratstöd från grupper

Nära dig finns klubbar, motionsgrupper och andra slags grupper, som drivs av Hjärnförbundets medlemsföreningar. När du blir medlem ansluter vi dig till din närmaste lokalförening inom Hjärnförbundet. Du kan också bli medlem i en förening där du även får ta del av svenskspråkiga tjänster.

Bland våra medlemmar finns insjuknade och deras närstående, yrkesutbildade samt personer som på annat sätt är intresserade. Hjärnförbundets lokala föreningar erbjuder en möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter samt få nya vänner och kamratstöd. Föreningarna ordnar till exempel klubbverksamhet, föreläsningar, rådgivningstjänster, resor, utflykter och andra gemensamma aktiviteter. Hjärnförbundets lokala föreningar och deras regionala klubbar verkar på fler än 100 orter. Föreningarnas medlemsavgift är 15–25 euro om året (varierar i olika föreningar).

Kom med: Enable JavaScript to view protected content.