Symptom på stroke

Symptom som tyder på stroke:

  • Förlamningssymptom: den drabbade känner svaghet och/eller känselsvaghet
  • vanligen i ena armen och/eller benet
  • Den ena mungipan hänger
  • Talstörningar
  • Synstörningar: dubbelseende på båda ögonen, eller synfältsbortfall
  • Balanssvårigheter och problem med att gå, i kombination med yrsel
  • Symptomen är oftast smärtfria. En hjärnblödning kan ge akut, kraftig huvudvärk.

Känn igen symptomen och ring 112

Ring omedelbart nödnumret 112 om du själv eller en närstående plötsligt uppvisar något av de symptom som tyder på stroke. Det är nödvändigt med akut ambulanstransport till sjukhusets jourpoliklinik (inte hälsovårdscentralen) eftersom propplösande behandling måste påbörjas omgående. Tilltäppning av ett blodkärl förorsakar syrebrist i vävnaden. Ju längre tid blodflödet hindras, desto större blir skadorna. Därför är varje minut viktig. När du ringer nödnumret 112 startar en vårdkedja där den insjuknade får korrekt vård redan i ambulansen och sedan direkt läggs in på rätt vårdenhet.

Ring alltid nödnumret även om symptomen skulle gå över. En övergående stroke, TIA, är farlig eftersom den är en varningssignal. Bland de personer som drabbas av sin första TIA får 10–20 procent en hjärninfarkt 90 dygn efter attacken, och upp till hälften av infarkterna inträffar inom två dygn efter TIA.