Våra tjänster

Kurser

Hjärnförbundet arrangerar kurser för familjer vars barn eller unga har ADHD, ADD eller en diagnos i autismspektrumet (lindrig eller medelsvår). Kurserna ordnas i samarbete med ADHD-förbundet och Autismförbundet, som FPA-rehabilitering.

Hjärnförbundet ordnar också kurser för familjer vars barn eller unga har en konstaterad utvecklingsrelaterad språkstörning. Kurserna ordnas med stöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Alla kurser är finskspråkiga och kostar inget för familjerna.

Kommunikationscentret

Stöd och tjänster från Kommunikationscentret är till för dig som har en utvecklingsrelaterad språkstörning, och för dina närstående. Våra tjänster är gratis och vi verkar i hela landet.

Kamratstöd

Kamratstöd behövs ofta när ett barn i familjen diagnostiseras med en utvecklingsrelaterad språkstörning. Föräldrarna vill komma i kontakt med andra föräldrar i samma livssituation. Andra som i många fall behöver kamratstöd är ungdomar och vuxna som fått en diagnos redan som barn. Många vill kunna utbyta erfarenheter från livet med språkstörningen. Kamratstödet ger stöd och tips för vardagen och hjälper familjen att bättre gestalta också framtida utmaningar. Unga och vuxna upplever då att de inte är ensamma, och att de kan dela sin vardag med personer som gått igenom samma saker.

Kamratstöd i grupp på olika håll i Finland

Nära dig finns grupper för föräldrar, barn och unga samt klubbar och hobbygrupper som drivs av Hjärnförbundets medlemsföreningar.

När du blir medlem ansluter vi dig till din närmaste lokalförening inom Hjärnförbundet. Du kan också bli medlem i en förening där du även får ta del av svenskspråkiga tjänster.

Hjärnförbundets lokala föreningar och deras regionala klubbar verkar på fler än 100 orter. Föreningarnas medlemsavgift är 15–25 euro om året (varierar i olika föreningar).

Kom med: Enable JavaScript to view protected content.