Tillgänglighetspolicy

Hjärnförbundet rf är en offentligt finansierad allmännyttig förening. Föreningen måste enligt lag följa Europeiska Unionens tillgänglighetsdirektiv. Denna tillgänglighetspolicy gäller för Hjärnförbundets webbplats https://www.aivoliitto.fi/hjarnforbundet och har upprättats 30.11.2020.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Tala om det för oss, så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen. Du kan skicka respons:

Med e-post till adressen Enable JavaScript to view protected content.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, skicka först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns detaljerad information om hur du gör anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetsbevakning
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000