Att förebygga stroke

Många faktorer disponerar för stroke. En del faktorer – till exempel din ålder – kan du inte göra något åt. Flera riskfaktorer är dock sådana som du kan undvika genom handlingar och val.

Dessa är de viktigaste bland de riskfaktorer som du själv kan påverka:

Blodtryck

Högt blodtryck mångdubblar risken för stroke. Effektiv vård mot högt blodtryck lönar sig, eftersom det minskar risken att drabbas med upp till 40 procent under en femårsperiod. Läs mer om blodtryck.

Förmaksflimmer

Nästan en tredjedel av strokefallen kan härledas till förmaksflimmer och andra hjärtrelaterade orsaker. Förmaksflimmer, det vill säga oregelbunden hjärtrytm, kan leda till att blodet koagulerar inne i hjärtat och bildar en propp. Därifrån kan proppen vandra till hjärnans blodomlopp och täppa till någon av hjärnans artärer. Förmaksflimmer uppträder ofta utan symptom, och kan identifieras genom att man känner på pulsen. Även hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och klaffel ökar risken.

Livsstil:

  • Typ 2-diabetes
  • Tobak och alkohol
  • Högt kolesterol
  • Övervikt
  • Bristande motion

Undvik ackumulering av riskfaktorer

Andra riskfaktorer är ålder, manligt kön, ärftliga faktorer, samt hos kvinnor graviditetsdiabetes och klimakteriet. Stroke är i många fall en följd av att många olika faktorer samverkat under årtionden. Faktorer som kan utlösa stroke är exempelvis inflammationssjukdom, rikligt alkoholintag eller exceptionellt kraftig psykisk eller fysisk påfrestning.