Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä ja heidän läheisiään antamalla tukea, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa sekä tunnistamaan käytössä olevat voimavarat. Kursseilla tapaa myös muita samassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä ja heidän läheisiään, joiden kanssa sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea.

Sopeutumisvalmennuskurssi on ammattilasten ohjaamaa ryhmäkuntoutusta, jossa yhdessä vertaisten kanssa keskusteleminen ja toimiminen on tärkeä voimavara. Ohjelma sisältää keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä sekä tiedollisia että kokemuksellisia opetuskeskusteluja. Kursseilla asiantuntijoina toimivat mm. neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Hoitohenkilökunta on kurssilaisten käytettävissä koko kurssin ajan.

Aivoliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja:

Tarjoamme myös verkkosopeutumisvalmennusta perheille, joissa lapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Sopeutumisvalmennuskurssit toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.

Muista turvavälit ja hyvä käsihygienia myös Aivoliiton kursseilla

Kurssitoiminnassamme pyrimme minimoimaan tartuntariskiä muun muassa huolehtimalla turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä järjestämällä kurssin toimintaa isommissa tiloissa ja porrastamalla esimerkiksi ruokailuja. Kurssin ohjelmaa pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ulkona, sääolosuhteiden niin salliessa.

Kun tulet kurssille, kiinnitä huomiota turvaväleihin ja hyvään käsihygieniaan. Hyvällä käsihygienialla tarkoitamme huolellista käsien pesua tai käsidesin käyttöä aina silloin kuin käsien pesu ei ole mahdollista. Tutustu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käsienpesuohjeeseen. Toivomme, että kodeissa tarkennatte lapsille, kuinka tärkeää on noudattaa turvavälejä ja käsihygieniaa myös kurssin aikana.

Peruutathan kurssiosallistumisesi näissä tapauksissa:

  • sinulla on hengitystieoireita
  • olet itse ollut tai samassa taloudessa asuva on ollut lähikontaktissa sairastuneen kanssa
  • olet karanteenissa mahdollisen altistumisen vuoksi
  • huomioithan, että ulkomailta tultaessa on oltava karanteenissa 14 vuorokautta

Kiitos ymmärryksestänne!

Aiheeseen liittyvät