Autismikurssit

Aivoliitto järjestää kursseja perheille, joiden lapsella on diagnoosi autismikirjon häiriöstä (lievä tai keskivaikea). Kurssit järjestetään yhteistyössä Autismiliiton kanssa Kelan kuntoutuksena. Kurssit ovat sopeutumisvalmennusta, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja tuoda eväitä sujuvampaan arkeen. Kurssilla perhe saa tietoa oireyhtymästä, kuntoutuksesta ja palveluista. Kurssilla on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa huomioidaan koko perhe. Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla vanhemmat, sisarukset ja lapset toimivat osittain omissa ryhmissään, osittain koko perhe yhdessä. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti, ja lapsi voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin. Kurssin työntekijät huolehtivat lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana.

Sopeutumisvalmennuksessa perhe saa
• neuvontaa, ohjausta ja keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen haasteista huolimatta
• monipuolisesti tietoa oireyhtymästä
• valmiuksia vahvistaa omia voimavarojaan ja elämänhallintaansa
• ohjausta lapsen lähiverkostojen kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja yhteisyöhön
• valmennusta kyetäkseen mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti toimimaan omassa arjessaan ja osallistumaan yhteiskunnassa
• mahdollisuuden vertaistukeen
• oppia siitä, miten voivat itse vaikuttaa omaan toimintakykyyn sekä hyvinvointiin.

Kurssitarjonta

Kurssit on tarkoitettu perheille, joiden lapsella on diagnoosi autismikirjon häiriöstä (lievä tai keskivaikea). Lisätietoa autismista saat Autismiliiton verkkosivuilta.

Kurssien edessä oleva numerosarja on Kelan kurssinumero. Numerolla voit hakea lisää tietoa kursseista Kelan sivulta.

Kurssit pidetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa Turussa.
Myös muut palveluntuottajat järjestävät kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Autismikirjon häiriö -kurssi, koulunsa aloittaville

87156 Autismi-perhekurssi, koulunsa aloittavat
Aika:
22.–26.4.2024 + 29.7.–2.8.2024

Hae kurssille


Autismikirjon häiriö -perhekurssit

87157 Autismi-perhekurssi
Aika:
19.–23.2.2024 + 3.–7.6.2024

87158 Autismi-perhekurssi
Aika:
2.–6.4.2024 + 1.–5.7.2024

87159 Autismi-perhekurssi
Aika:
13.–17.5.2024 + 26.–30.8.2024

87160 Autismi-perhekurssi
Aika:
5.–9.8.2024 + 28.10.–1.11.2024

87161 Autismi-perhekurssi
Aika:
4.–8.11.2024 + 24–28.2.2025

87162 Autismi-perhekurssi, alle kouluikäiset
Aika: 16.–20.12.2024 + 7–11.4.2025

Hae kurssille

Sopeutumisvalmennus on Kelan järjestämää kuntoutusta.
kävä kyllä, Kelan kurssitarjonnassa ei ole tällä hetkellä kursseja yläkouluikäisille tai aikuisille autismidiagnoosin saaneille, joilla on lievä tai keskivaikea autismikirjon häiriö. Tästä kannattaa antaa palautetta suoraan Kelalle.