Autismikurssit

Aivoliitto järjestää kursseja perheille, joiden lapsella on diagnoosi autismikirjon häiriöstä (lievä tai keskivaikea). Kurssit järjestetään yhteistyössä Autismiliiton kanssa Kelan kuntoutuksena. Kurssit ovat sopeutumisvalmennusta, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja tuoda eväitä sujuvampaan arkeen. Kurssilla perhe saa tietoa oireyhtymästä, kuntoutuksesta ja palveluista. Kurssilla on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa huomioidaan koko perhe. Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla vanhemmat, sisarukset ja lapset toimivat osittain omissa ryhmissään, osittain koko perhe yhdessä. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti, ja lapsi voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin. Kurssin työntekijät huolehtivat lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana.

Sopeutumisvalmennuksessa perhe saa
• neuvontaa, ohjausta ja keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen haasteista huolimatta
• monipuolisesti tietoa oireyhtymästä
• valmiuksia vahvistaa omia voimavarojaan ja elämänhallintaansa
• ohjausta lapsen lähiverkostojen kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja yhteisyöhön
• valmennusta kyetäkseen mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti toimimaan omassa arjessaan ja osallistumaan yhteiskunnassa
• mahdollisuuden vertaistukeen
• oppia siitä, miten voivat itse vaikuttaa omaan toimintakykyyn sekä hyvinvointiin.

Kurssitarjonta

Kurssit on tarkoitettu perheille, joiden lapsella on diagnoosi autismikirjon häiriöstä (lievä tai keskivaikea). Lisätietoa autismista saat Autismiliiton verkkosivuilta.

Kurssien edessä oleva numerosarja on Kelan kurssinumero. Numerolla voit hakea lisää tietoa kursseista Kelan sivulta.

Kurssit pidetään Turussa, Erityisosaamiskeskus Suvituulessa.

Vuoden 2022 kurssiesite

Autismikirjon häiriö -kurssi, koulunsa aloittaville

Kelan kurssinumero 83014
Aika: 7.3.–11.3.2022 + 30.5.–3.6.2022

Hae kurssille


Autismikirjon häiriö -kurssit, alakoululaisille

Kelan kurssinumero 83015
Aika: 14.2.–18.2.2022 + 13.6.–17.6.2022

Kelan kurssinumero 83016
Aika:
25.4.–29.4.2022 + 22.8.–26.8.2022

Kelan kurssinumero 83017
Aika:
27.6.–1.7.2022 + 24.10.–28.10.2022

Kelan kurssinumero 83018
Aika:
29.8.–2.9.2022 + 14.11.–18.11.2022

Kelan kurssinumero 83019
Aika:
10.10.–14.10.2022 + 23.1.–27.1.2023

Kelan kurssinumero 83020
Aika:
21.11.–25.11.2022 + 13.2.–17.2.2023

Hae kurssille

Sopeutumisvalmennus on Kelan järjestämää kuntoutusta. Ikävä kyllä, Kelan kurssitarjonnassa ei ole tällä hetkellä kursseja yläkouluikäisille tai aikuisille autismidiagnoosin saaneille, joilla on lievä tai keskivaikea autismikirjon häiriö. Tästä kannattaa antaa palautetta suoraan Kelalle.