Tukea omaishoitajuuteen

"Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä avun tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti." (Suomen omaishoidon verkosto)

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheeseen, kaikkiin perheen jäseniin.

Valtaosa auttamisesta tapahtuu omaisten ja läheisten avulla ja ilman virallisia tukimuotoja. Kun hoitotilanne on raskas ja sitova, tulisi aina olla mahdollisuus saada siihen myös yhteiskunnan tukea. Tulisi miettiä, miten ehkäistä näiden näkymättömien auttajien uupumista ja samalla ennakoida paremmin niitä tilanteita, jolloin yhteiskunta tukimuotoineen tulee omaishoitoperheen avuksi.

Tietoa ja palveluja

Omaishoitotilanteissa tarvitaan monenlaisia palveluja ja tukimuotoja. Kotiin saatavat palvelut, tilapäishoidon järjestäminen, päivätoiminta, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja suovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata.

Taloudelliset tuet turvaavat toimeentuloa ja korvaavat sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia. Tarvitaan myös henkistä tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä palveluohjausta ja tietoa jokaiseen omaishoitotilanteeseen liittyvistä asioista.

Tiedä, taida, selviydyt -palveluopas on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoidon parissa työskenteleville ammattilaisille. Oppaan tarkoituksena on auttaa omaishoitajaa selvittämään, mikä tai millainen palvelu tai tuki olisi tarpeen omaishoitotilanteessa. Omaishoitajaliitto päivittää opasta säännöllisesti ja se löytyy liiton verkkosivujen materiaalipankista: omaishoitajat.fi/materiaalipankkiomaishoitajat.fi/materiaalipankki.

Lue lisää Omaishoitajaliiton sivuilta: omaishoitajat.fi tai Suomen omaishoidon verkoston sivuilta: omaishoidonverkosto.fi.

Aiheeseen liittyvät