Lausunnot, tiedotteet ja kannanotot

Aivoliiton tuottamat tutkimusselvitykset v. 2022

Kansallinen aivoterveysohjelma, E2 Tutkimus: Mikä edistää aivoterveyttä -selvitys 11.3.2022

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2022

Vaikuttava kuntoutus säästää rahaa – Kuntoutustoimijoiden verkosto: Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu 30.5.2022

Eduskunnan Tarttumattomien sairauksien verkosto: Kansansairauksien ehkäisy ja hoito hyvinvointialueiden painopisteeksi 19.4.2022

Hyvinvointialueet

Aivoliiton tavoitteet hyvinvointialueille, esitys 31.8.2022

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2021

Tarttumattomien sairauksien verkoston aluevaalitavoitteet 25.11.2021

Ennaltaehkäisy otettava osaksi hyvinvointialueiden toimintaa 24.11.2021

Onko teholla tilaa myös influenssapotilaille? 17.11.2021

Monikanavarahoituksen purkaminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia kuntoutuksen toteutumiseen 26.10.2021

Terveysveron käyttöönoton selvittäminen ei voi enää odottaa 30.8.2021

Yhteisöllistä puheterapiaa tulee toteuttaa ihminen eikä järjestelmä edellä 5/2021

Potilasjärjestöt: Lainsäädännön valuviat eivät saa vaarantaa potilaiden mahdollisuutta saada uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa hoitoa. 2.6.2021

Järjestöt vetoavat hallitukseen - Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt 16.4.2021

Ylipainon ja lihavuuden ehkäiseminen vaativat yhteiskunnallisia päätöksiä. 11.3.2021

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2020

Mahdollisuus vuorovaikutukseen on turvattava myös poikkeusoloissa - Puhevammaisten viikko 5.-11.10.

Möjligheten till samspel måste tryggas också i undantagsförhållanden - veckan för personer med talsvårigheter 5.–11.10.2020

Eduskunnan Yksi elämä -verkosto: Kansanterveys ei voi odottaa - hoitovelkaa on kirittävä kiinni 24.9.2020

Pulssin mittaaminen on uusi Kansan liike – Se voi pelastaa yhä useamman aivoinfarktilta 28.8.2020

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2019

Tiedote: Tulevaisuuden sosiaali‐ ja terveyskeskus. 14.11.2019

Tiedote: Työikäisten kuntoutuspolku kansansairauksissa kaipaa edelleen parannuksia - AVH, sydänsairaudet ja tules. 5.11.2019

Tiedote: Eduskuntaan perustettu kansanterveyttä edistävä Yksi elämä ‐verkosto. 24.10.2019

Kirjelmä: Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita. 13.9.2019

Julkishallinnon on vastattava lukemisen ja kirjoittamisen apuvälinepalveluista. 23.9.2019

SoveLi ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta. 31.1.2019Aivoliiton tiedotteet, lausunnot ja kannanotot v. 2022

Tiedote: Kansallinen aivoterveysohjelma: Yhteenkuuluvuudella on suoria vaikutuksia aivoihin 13.6.2022

Suomi elää aivoista − Aivoliitto juhlii 45. toimintavuottaan 21.2.2022

Aivoliiton tiedotteet, lausunnot ja kannanotot v. 2021

Tiedote: Aivot tarvitsevat aivoja 17.3.2022

Aivoliiton tiedotteet, lausunnot ja kannanotot v. 2021

Maailman AVH-päivä 29.10.2021

Work on the national Brain Health Programme begins 4.10.2021

Kansallisen Aivoterveys-ohjelman valmistelu käynnistyy 27.9.2021

Tiedote: Lasten ja perheiden tukeminen on tulevaisuusinvestointi 19.8.2021

Mika Pyykkö Aivoliiton toiminnanjohtajaksi 19.4.2021

Aivoliiton lausunnot ja kannanotot v. 2020

Avoin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 21.9.2020

Rahoitusleikkausten vaikutus Aivoliiton toimintaan

Eduskunnan Aivot-ryhmälle ja muille päättäjille viesti materiaaleineen järjestöjen rahoituksesta 26.8.2020

Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 (STM), lausunto 17.6.2020

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko (Ulkoministeriö), lausunto 17.6.2020

Tiedote: Aivoliitto muistuttaa: AVH voi sattua myös kesällä 29.5.2020

Tiedote: Aivoliitto muistuttaa Aivoviikolla: AVH-kuntoutus pitää keskittää 12.3.2020

Aivoliiton lausunnot ja kannanotot v. 2019

Aivoliitto ry:n lausunto koskien luonnosta sisäministeriön asetukseksi rahankeräyksistä. 6.8.2019

Aivoliiton esitykset hallitusohjelmaan 20.3.2019

Aivoliiton lausunto Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta 15.1.2019