Lausunnot, tiedotteet ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot v. 2020

Tiedote: Aivoliitto muistuttaa Aivoviikolla: AVH-kuntoutus pitää keskittää 12.3.2020

Lausunnot ja kannanotot v. 2019

Aivoliitto ry:n lausunto koskien luonnosta sisäministeriön asetukseksi rahankeräyksistä. 6.8.2019

Aivoliiton esitykset hallitusohjelmaan 20.3.2019

Aivoliiton lausunto Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta 15.1.2019

Lausunnot ja kannanotot v. 2018

Lausunto hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi on annettu 7.9.2018

Pyydetty lausunto Aivoverenkiertohäiriön (AVH) saaneen toimintakyvyn arviointisuosituksesta 9.8.2018

Lausunto lapsiasiainvaltuutetun vuosikirjaan 2019 8/2018

Lausunto puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon perusteluonnoksesta 8.6.2018

Vaalivaikuttaminen ja Aivoliitto ry:n esitys hallitusohjelman tavoitteisiin 2019 21.5.2018

Lausunto: SOTE- ja maakuntauudistuksen tutkimuksellinen arviointi 21.5.2018

Sote- ja maakuntauudistusten tutkimuksellinen arviointi: Taustakysely organisaatioille 27.4.2018 Aivoliiton vastaukset

Kommentit Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon ops:n luonnokseen

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2019

Tiedote: Tulevaisuuden sosiaali‐ ja terveyskeskus. 14.11.2019

Tiedote: Työikäisten kuntoutuspolku kansansairauksissa kaipaa edelleen parannuksia - AVH, sydänsairaudet ja tules. 5.11.2019

Tiedote: Eduskuntaan perustettu kansanterveyttä edistävä Yksi elämä ‐verkosto. 24.10.2019

Kirjelmä: Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita. 13.9.2019

Julkishallinnon on vastattava lukemisen ja kirjoittamisen apuvälinepalveluista. 23.9.2019

SoveLi ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta. 31.1.2019