Lausunnot, tiedotteet ja kannanotot

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2021

Tarttumattomien sairauksien verkoston aluevaalitavoitteet 25.11.2021

Ennaltaehkäisy otettava osaksi hyvinvointialueiden toimintaa 24.11.2021

Monikanavarahoituksen purkaminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia kuntoutuksen toteutumiseen 26.10.2021

Yhteisöllistä puheterapiaa tulee toteuttaa ihminen eikä järjestelmä edellä 5/2021

Potilasjärjestöt: Lainsäädännön valuviat eivät saa vaarantaa potilaiden mahdollisuutta saada uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa hoitoa. 2.6.2021

Ylipainon ja lihavuuden ehkäiseminen vaativat yhteiskunnallisia päätöksiä. 11.3.2021

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2020

Mahdollisuus vuorovaikutukseen on turvattava myös poikkeusoloissa - Puhevammaisten viikko 5.-11.10.

Möjligheten till samspel måste tryggas också i undantagsförhållanden - veckan för personer med talsvårigheter 5.–11.10.2020

Eduskunnan Yksi elämä -verkosto: Kansanterveys ei voi odottaa - hoitovelkaa on kirittävä kiinni 24.9.2020

Pulssin mittaaminen on uusi Kansan liike – Se voi pelastaa yhä useamman aivoinfarktilta 28.8.2020

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2019

Tiedote: Tulevaisuuden sosiaali‐ ja terveyskeskus. 14.11.2019

Tiedote: Työikäisten kuntoutuspolku kansansairauksissa kaipaa edelleen parannuksia - AVH, sydänsairaudet ja tules. 5.11.2019

Tiedote: Eduskuntaan perustettu kansanterveyttä edistävä Yksi elämä ‐verkosto. 24.10.2019

Kirjelmä: Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita. 13.9.2019

Julkishallinnon on vastattava lukemisen ja kirjoittamisen apuvälinepalveluista. 23.9.2019

SoveLi ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta. 31.1.2019Aivoliiton lausunnot ja kannanotot v. 2021

Tiedote: Lasten ja perheiden tukeminen on tulevaisuusinvestointi 19.8.2021

Aivoliiton lausunnot ja kannanotot v. 2020

Avoin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 21.9.2020

Rahoitusleikkausten vaikutus Aivoliiton toimintaan

Eduskunnan Aivot-ryhmälle ja muille päättäjille viesti materiaaleineen järjestöjen rahoituksesta 26.8.2020

Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 (STM), lausunto 17.6.2020

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko (Ulkoministeriö), lausunto 17.6.2020

Tiedote: Aivoliitto muistuttaa: AVH voi sattua myös kesällä 29.5.2020

Tiedote: Aivoliitto muistuttaa Aivoviikolla: AVH-kuntoutus pitää keskittää 12.3.2020

Aivoliiton lausunnot ja kannanotot v. 2019

Aivoliitto ry:n lausunto koskien luonnosta sisäministeriön asetukseksi rahankeräyksistä. 6.8.2019

Aivoliiton esitykset hallitusohjelmaan 20.3.2019

Aivoliiton lausunto Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta 15.1.2019