Lausunnot, tiedotteet ja kannanotot

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2018

Potilas- ja vammaisjärjestöt vaativat Kelaa muuttamaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen perusteita. 14.12.2018.

Lausunnot ja kannanotot v. 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto asetuksesta ensihoitopalvelusta sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutoksista. Kevät 2017.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto valinnanvapauslaista. 22.3.2017.

Duodecim: Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. 24.3.2017.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Aivoliitto ry:n kannanotto erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä. 11.4.2017.


Kuntoutuksen uudistamiskomitea: kirjallinen kannanotto lasten ja nuorten kuntoutuksen osalta erityisesti kielellisen erityisvaikeuden näkökulmasta. 9.5.2017.

Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Kannanotto AVH-kuntoutuksesta. 9.5.2017.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto asetusluonnoksesta koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa ja keskittämistä (STM037:00/2017). 9.6.2017.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointi-suunnitelma. 19.5.2017.

Aivoliitto ry:n lausunto asetusluonnoksesta koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa ja keskittämistä (STM037:00/2017) 15.6.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto järjestökuulemistilaisuudessa: YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelu. 21.6.2017.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. 17.7.2017.

Yhteispohjoismainen kannanotto afasiakuntoutuksen puolesta 28.8.2017. Duodecim: Käypä hoito -suositus Aivovammat. 3.9.2017.

Aivoliiton lausunto Yleisradion strategiasta 19.9.2017

Lausunto ehdotuksesta laiksi Hossan kansallispuistosta 7.11.2017

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2017

Tarttumattomien sairauksien verkosto: hallituksen alkoholilakiesitys merkittävä riski kansanterveydelle ja kansantaloudelle. 9.1.2017.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto hallituksen esityksestä alkoholilain kokonaisuudistukseksi. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. 16.1.2017.

Hallitus: Kannanotto: Eläkkeensaajan asumistuki ei ole säästökohde. Vammaisfoorumi. 20.3.2017.

Lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Vammaisfoorumi. 20.3.2017.

Burden of stroke -raportti julkistettu EU-parlamentissa 11.5.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Kevät 2017.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto luonnoksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Kevät 2017.

Lausunto lakiluonnoksesta vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista. Vammaisfoorumi 6.7.2017.