Siirry sisältöön
19.4.2021

Mika Pyykkö Aivoliiton toiminnanjohtajaksi

Aivoliitto ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on 1.8.2021 alkaen nimitetty YTM Mika Pyykkö aiemman toiminnanjohtajan Tiina Viljasen siirtyessä eläkkeelle.

Pyykkö siirtyy Aivoliittoon Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen (TEM) johtajan tehtävästä. Pyykkö on työskennellyt aiemmin muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa projektijohtajana, Raha-automaattiyhdistyksen avustusosaston osastopäällikkönä, Terveyden edistämisen keskuksessa toiminnanjohtajana ja Suomen Sydänliitossa kehittämispäällikkönä.

"Mika Pyyköllä on vankka strategisen johtamisen ja terveyden edistämisen kokemus. Hänellä on vahvat yhteiskunnalliset verkostot. Aivoliiton toiminta on painottunut aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) ennaltaehkäisyyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseen sekä kehityksellisen kielihäiriön varhaiseen tunnistamiseen, tukeen ja kuntoutukseen. Strateginen painopisteemme on laajentumassa entisestään aivoterveyden edistämiseen, jota Pyykön osaaminen tukee loistavasti. Aivoliitto saa varmasti tavoitteitaan erinomaisesti tukevan toiminnanjohtajan", Aivoliiton hallituksen puheenjohtaja Terttu Erilä toteaa.

Mika Pyykkö haluaa korostaa kokonaisvaltaista, ennakoivaa ja ehkäisevää näkökulmaa Aivoliitossa. "Näen tehtävämme siten, että toimimme aivolähtöisesti mutta koko ihmisen elämän hyväksi. Aivoistahan kaikki kumpuaa − myös tunteet ja psyykkinen hyvinvointi. Aivot ovat meidän arvokkain omaisuutemme. Minulle on myös erittäin tärkeää aito yhteistyö ja yhteiskehittäminen muiden organisaatioiden ja eri sidosryhmien kanssa", Mika Pyykkö sanoo.

Aivoliitto on kansanterveys- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa ja tukee aivoverenkiertohäiriön sairastaneita läheisineen sekä henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Autamme ja tuemme jäseniämme elämään hyvää arkea. Vuosittain aivoverenkiertohäiriön sairastaa noin 25 000 henkilöä. Kehityksellinen kielihäiriö vaikuttaa noin 270 000 henkilön arjessa.

Lisätietoa

Terttu Erilä
p. 050 560 3929, terttu.erila(at)aivoliitto.fi

Mika Pyykkö
p. 040 084 1662, mika.pyykko(at)kolumbus.fi