Tukea ja tietoa sairastaneen läheisille

Kun oma läheinen sairastuu vakavasti, se vaikuttaa myös muihin tämän henkilön ympärillä eläviin ihmisiin. Myös läheinen joutuu tilanteeseen, jossa normaali elämänkulku pysähtyy.

Sinua ja perhettäsi on kohdannut äkillinen, odottamaton sairaus. Läheisesi on saanut vakavan aivoverenkiertohäiriön. Tilanne herättää monia tunteita; ahdistusta, turvattomuutta ja elämänhallinnan menetyksen tunnetta.

Osa toipuu aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) lähes ennalleen, osalle jää pysyviä tai pitkäaikaisia muutoksia, jotka vaativat pitkäjänteistä kuntoutusta. Joka tapauksessa läheisesi sairastuminen ja sitä seuraava epävarmuus tulevat vaikuttamaan arkipäivääsi eri tavoin. Tärkeää tilanteessa on huomioida myös lapset ja sanoittaa heille vanhemman sairastuminen.

Tärkeää on, ettet jää vakavan sairastumisen sattuessa yksin. Apua muuttuneeseen tilanteeseen voit hakea esimerkiksi seuraavilta tahoilta:

Apua arjen järjestämiseen voi etsiä hoitavan tahon tai sosiaalitoimen vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä.

Kun elämäntilanne muuttuu yllättäen, ei esiin tuleviin kysymyksiin aina löydy vastauksia. Samoja asioita kokevien kanssa keskustellessa saat ideoita, joilla omaa arjessa selviytymistä voi helpottaa. Vertaisryhmän tuki, etenkin kuntoutumisen alkuvaiheessa, on tärkeää.

Vertaistukea saat hakeutumalla yhdessä sairastaneen läheisesi kanssa kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskursseille, joihin sisältyy myös läheisen osallistuminen.

Tietoa kursseista voit joko kysyä puhelimitse Aivoliitosta p. 02 2138 200 tai tutustua niihin verkkosivuillamme. Soveltuvia kursseja voit katsoa myös Kelan kuntoutuskurssisivulta: www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit.

Tutustu myös Terveskylä.fi-palvelun AVH:n sairastaneiden läheisille tarkoitettuun oppaaseen.

Aivoliiton vertaistoiminta

Myös Aivoliiton paikallisyhdistyksen ja aluekerhojen kokoontumisissa tapaat muita saman kokemuksen omaavia hen­kilöitä ja saat vaihtaa ajatuksia arjessa selviytymisestä, tietoa, tukea ja uusia ystäviä. Yhdistyksillä on toimintaa yli 100 paikkakunnalla. Tutustu oman alueesi toimintaan ja tule mukaan! Paikallisyhdistyksemme ja niiden yhteystiedot löydät verkkosivultamme.

Aivoliitto myös välittää vertaistukihenkilöitä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja heidän läheisilleen ja tarjoaa tuettuja lomia. Lue lisää Aivoliiton vertaistoiminnasta tai ota yhteyttä Enable JavaScript to view protected content..

Aiheeseen liittyvät