AVH puheeksi - perhetukea arkeen

Huolettaako huominen ja arjen sujuminen? Mietityttääkö oma tai jonkun perheenjäsenen jaksaminen? Kaipaatko lisää tietoa sairaudesta tai siitä, millaista apua ja tukea on saatavilla?

Aivoliiton AVH puheeksi -toimintamalli on kehitetty perheen ja läheisten tueksi. Se kannustaa perhettä ja lähipiiriä puhumaan yhdessä sairauden myötä muuttuneesta tilanteesta ja auttaa löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin.

Läheisille tukea verkossa, tule mukaan!

Järjestämme säännöllisesti AVH-läheisten verkkoiltoja, joihin voit tulla kuulolle, kysyä neuvoa ja osallistua keskusteluun muiden saman kokeneiden kanssa. Sairastuneen lapsen tai nuoren vanhemmille ja läheisille järjestämme verkkotapaamisia vertaisvanhempien kanssa sovittaessa.

Tietoa ja tukea tarjoaa myös AVH-tietoillat. Iltojen asiantuntijaluennot ja kokemuspuheevuorot käsittelevät arkea vaihtuvien teemojen kautta ja ne ovat avoimia kaikille.

Katso verkkoiltojen ja tietoiltojen tarkemmat ajankohdat ja tule mukaan!

Arjen opas läheisille: Tietoa ja ohjeita

Läheisen opas auttaa tarkastelemaan aivoverenkiertohäiriön myötä muuttuneen arjen sujuvuutta sekä omaa ja perheen jaksamista sairauden hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa. Oppaan lopusta löydät myös arjen pikakyselyn, joka auttaa huomaamaan nopeasti ne osa-alueet, joihin voi tarvita apua.

Tutustu digitaaliseen Läheisen oppaaseen tästä linkistä.


Kirjaa huolet ja havainnot muistiin läheisen kyselylomakkeeseen

Arjen muistikirja läheisille auttaa sinua ja perhettäsi jäsentämään muuttunutta arkea ja toimii muistin tukena keskusteluissa. Sen avulla voi pohtia, miten arki sujuu ja millaista apua tai tukea juuri teidän perheenne voisi tarvita.

Muistikirjan avulla on helpompi kertoa perheen arjesta, kun kohtaatte sairastunutta hoitavia tai kuntouttavia ammattilaisia. Suosittelemme sitä käytettäväksi etenkin ensimmäisen vuoden aikana. Erityisesti muistikirjaa kannattaa hyödyntää kotiutusvaiheessa ja kotona arjen seurannassa kuntoutuksen edetessä. Perheiltä saadun palautteen mukaan muistikirja toimii hyvin myös myöhemmässä kuntoutuksen vaiheessa. Tutustu ja ota käyttöön!

Vinkki: Perheen yhteisen keskustelun herättäjäksi voit käyttää myös nopeaa Arjen pikakyselyä. Sen avulla selvität parissa minuutissa eroavatko perheenjäsenten huolenaiheet toisistaan tai onko niitä.


Yhteinen keskustelu ammattilaisen kanssa kannattaa

Sairastuneen lähipiiristä jokainen kokee tilanteen omalla tavallaan ja mahdollisen tuen tarvekin on aina yksilöllinen. Sairastunut voi olla nuori tai vanha, joten jokainen perhe on omanlaisensa. Lisäksi perheyhteisöön voi kuulua muitakin kuin ydinperheen jäseniä ja osa perheenjäsenistä voi asua kaukana.

Lähipiiristä jokaisella voi olla erilainen käsitys tilanteesta ja siksi yhteinen keskustelu on tärkeää. Keskustelu antaa kaikille mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan, tunteistaan ja huolenaiheistaan. Tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys siitä, miten jatkossa toimitaan. Yhteisen keskustelun avulla voi löytää myös perheen omia voimavaroja, joilla ratkaista arjen haasteita.

Kun arki muuttuu, se herättää yleensä paljon kysymyksiä ja sairauden alkuvaiheessa kaivataan monenlaista tietoa. Keskustelun myötä tieto sairauden vaikutuksista arkeen tavoittaa kaikki samanaikaisesti, eikä tiedon välittäminen muille jää yksin esimerkiksi sairastuneen puolison harteille. Samalla voidaan selvittää, onko tarvetta johonkin tiettyyn tukeen tai palveluun. Konkreettiset arjen vinkit ja yhteinen suunnitelma jatkosta helpottavat arjen sujumista ja myös kuntoutujan tukemista. Kysy hoitavalta taholta mahdollisuutta yhteiseen keskusteluun.

Keskustelu voidaan järjestää myös Aivoliiton perhetuen kautta. Tutustu AVH puheeksi verkkokeskusteluun.

Jätä yhteydenottopyyntö, niin kerromme lisää keskustelumahdollisuudesta.

Otetaan yhdessä AVH puheeksi!


AVH-perhetuen kehittäminen -hanke on Aivoliiton toteuttama yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten, Lapin sairaanhoitopiirin sekä Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Hankkeella on Stean rahoitus vuosille 2020–2022.

Aiheeseen liittyvät