Puheterapia

Aivoliitto tarjoaa puheterapiapalveluita eri kohderyhmille ja erilaisiin tarpeisiin. Periaatteitamme ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja vaikuttavuus. Asiakas ja hänen lähipiirinsä ovat kuntoutuksen keskiössä, ja tavoitteenamme on sujuvoittaa asiakkaan arkea. Kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaan ja hänen ympäristönsä voimavarat: aistit ja ajatukset, kyvyt ja taidot, ihmissuhteet ja yhteisö, luonto ja terveys. Hyödynnämme myös teknologian mahdollisuuksia, silloin kun se on mielekästä –­ aina kuitenkin asiakaslähtöisesti.

Asiakkaaksemme voi tulla maksusitoumuksella, vakuutuksen kautta tai omakustanteisesti. Lähipuheterapiaa tarjoamme tällä hetkellä vain Helsingin alueella, etäpuheterapiaa myös muualle Suomeen. Olemme Kelan palveluntuottaja Helsingissä.

Aikuisneurologisen puheterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona ja kodin ulkopuolella. Tarjoamme puheterapiaa aikuisille, joilla on aivoverenkiertohäiriöstä, jostakin muusta sairaudesta tai aivovammasta johtuva kielen, puheen motoriikan, äänen tai nielemisen häiriö (afasia, dysartria, dysfagia). Terapian toimintatavoista ja tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen. Asiakkaan itsenäinen kotiharjoittelu puheterapeutin ohjeiden mukaan on myös tärkeää terapian tuloksellisuuden kannalta.

Ryhmäpuheterapiassa vahvistetaan ja harjoitellaan arjessa tarvittavia taitoja turvallisessa ympäristössä. Ryhmässä vertaistuki ja luonnolliset, monipuoliset keskustelutilanteet toteutuvat parhaiten. Tavoitteena on tukea kuntoutujan aktiivista osallistumista, kommunikointia ja sosiaalista vuorovaikutusta ryhmässä ja asiakkaan omassa arkiympäristössä. Puheterapiaryhmät muodostetaan erilaisten kohderyhmien tarpeiden mukaisesti. Tarkista nettisivuiltamme tai puheterapeutiltamme, löytyykö sinun tarpeisiisi sopivaa ryhmää tai onko sellaista alkamassa lähiaikoina.

Kommunikaatiokuntoutuskurssi on ryhmämuotoista moniammatillista kuntoutusta, johon sisältyy myös intensiivistä yksilöllistä puheterapiaa. Kurssille voi hakeutua henkilö, jolla on keskivaikea tai vaikea afasia. Kuntoutuja osallistuu kurssille yhdessä läheisensä kanssa. Kurssin tavoitteena on löytää ratkaisukeinoja sairauteen liittyviin arjen haasteisiin. Kurssilla tuetaan ennen kaikkea vuorovaikutuksen ja kommunikaation sujuvuutta kuntoutujan ja läheisen välillä.

Aiheeseen liittyvät