Puheterapia

Aivoliitto tarjoaa puheterapiaa aikuisille, joilla on aivojen/hermoston toiminnan häiriöistä johtuva kielen tai puheen häiriö (afasia, dysartria) sekä lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus.

Aikuisneurologisen puheterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, opiskelussa ja työelämässä. Terapian toimintatavoista ja tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen. Asiakkaan toteuttama kotiharjoittelu puheterapeutin ohjeiden mukaan on myös ratkaisevaa terapian tuloksellisuuden kannalta.

Lasten puheterapiassa lasta tuetaan tekemään turvallisessa ympäristössä asioita, jotka ovat vaikeita. Puheterapia voi painottua lapsen oman ilmaisun, puheen ymmärtämisen tai vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (esim. tukiviittomat, kuvat ja piirtäminen) ovat usein tärkeä osa puheterapian toteutusta. Terapiassa hyödynnetään aina lapsen omia vahvuuksia. Puheterapia toteutetaan lapsen maailmaan kuuluvin, lasta innostavin ja kannustavin tehtävin tai leikein kunkin kuntoutusjakson tavoitteiden mukaisesti.

Osallistu terapiapalveluita koskevaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tämän linkin kautta: https://my.surveypal.com/asiakastyytyvaisyyskysely
Din åsikt är viktig. Besvara enkäten om våra terapitjänster via den här länken: https://my.surveypal.com/Klienttillfredstallelse

Aiheeseen liittyvät