Puheterapia

Aivoliitto tarjoaa puheterapiaa aikuisille, joilla on aivojen/hermoston toiminnan häiriöistä johtuva kieleen, puheen motoriikkaan tai nielemiseen liittyvä häiriö (afasia, dysartria, dysfagia). Puheterapiaa on tällä hetkellä tarjolla vain Helsingin alueella.

Aikuisneurologisen puheterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, opiskelussa ja työelämässä. Terapian toimintatavoista ja tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen. Asiakkaan toteuttama kotiharjoittelu puheterapeutin ohjeiden mukaan on myös ratkaisevaa terapian tuloksellisuuden kannalta.

Lasten puheterapiassa lasta tuetaan tekemään turvallisessa ympäristössä asioita, jotka ovat vaikeita. Puheterapia voi painottua lapsen oman ilmaisun, puheen ymmärtämisen tai vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (esim. tukiviittomat, kuvat ja piirtäminen) voivat olla tärkeä osa puheterapian toteutusta. Terapiassa hyödynnetään aina lapsen omia vahvuuksia. Puheterapia toteutetaan lapsen maailmaan kuuluvin, lasta innostavin ja kannustavin tehtävin tai leikein kunkin kuntoutusjakson tavoitteiden mukaisesti.

Ryhmäpuheterapiassa toteutuvat vertaistuelliset hyödyt, luonnollisten ja monipuolisten kommunikointitilanteiden motivoivat vaikutukset sekä turvallinen ympäristö arjessa tarvittavien taitojen vahvistamiseen ja harjoitteluun. Tavoitteena on tukea kuntoutujan aktiivista osallistumista, kommunikointia ja sosiaalista vuorovaikutusta ryhmässä ja omassa arkiympäristössä. Puheterapiaryhmät muodostetaan erilaisten kohderyhmien mukaisesti. Tarkista nettisivuiltamme tai puheterapeutiltamme, löytyykö sinun tarpeisiisi sopivaa ryhmää tai onko sellaista alkamassa lähiaikoina.

Osallistu terapiapalveluita koskevaan asiakastyytyväisyyskyselyyn
Besvara enkäten om våra terapitjänster

 

Aiheeseen liittyvät