Koppi arjesta

Koppi arjesta on sujuvaa arkea vahvistava hanke työikäisille AVH:n sairastaneille. Hanke täydentää työikäisenä sairastaneiden palveluketjua ja toimii kopinottajana etenkin sellaisille työikäisille, jotka eivät tarvitse moniammatillista jatkokuntoutusta ja joilla sairauden jälkioireet ovat lieviä ja näkymättömiä.

Hankkeessa kehitetään uusi tiedollinen ja vertaistuellinen ryhmätoimintamalli AVH-yhdistysten vapaaehtoistoimintaan. Toimintamalli auttaa tunnistamaan jälkioireiden aiheuttamia muutoksia arjessa, vahvistaa osallisuutta sekä tukee muuttuneen elämäntilanteen ymmärtämisessä ja hyväksymisessä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa työikäisten kokemista haasteista AVH:n sairastamisen jälkeen.

Ryhmätoimintamallia kehitetään ja pilotoidaan Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeella on STEA:n rahoitus ja se toteutetaan vuosina 2022–2024.