Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen kommunikaatiokuntoutus

Aivoliitto järjestää kommunikaatiokuntoutuskursseja aivoverenkiertohäiriön sairastaneille aikuisille, joilla on keskivaikea tai vaikea afasia. Kommunikaatiokurssi sisältää ryhmässä toteutettavaa moniammatillista kuntoutusta sekä yksilöllistä puheterapiaa. Kuntoutuja osallistuu kurssille yhdessä läheisensä kanssa. Kurssit järjestetään Kelan kuntoutuksena.

Kommunikaatiokuntoutuksen tavoitteet

Kurssilla etsitään yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa ratkaisukeinoja sairaudesta johtuviin arjen haasteisiin. Osallistujat saavat kurssilla tietoa sairaudesta, apua ja tukea toimintakyvyn rajoitteiden ymmärtämiseen sekä neuvoja siihen, miten voi löytää omia vahvuuksiaan ja käyttää voimavarojaan arjessa selviytymiseen. Kurssilla tuetaan erityisesti asiakkaan ja läheisen välisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation sujuvuutta.

Sekä kuntoutuja että läheinen saavat vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa ajatuksia samankaltaisessa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa.

Kommunikaatiokuntoutuksen toteutus

Kurssi koostuu kolmesta viiden vuorokauden jaksosta (5 vrk + 5 vrk + 5 vrk). Kuntoutuja ja läheinen osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun ja sen arviointiin. Asiakkaan ja läheisen kuntoutus sisältää päivittäin puheterapeutin antamaa ohjausta. Osallistujat tapaavat kurssilla lisäksi neurologin, omaohjaajan ja muita kuntoutuksen ammattilaisia. Ryhmäkuntoutus koostuu toiminnallisista ja liikunnallisista ryhmistä sekä ohjatuista ryhmäkeskusteluista. Kurssin hyötyjä seurataan mm. Aivoliiton kehittämällä vaikuttavuusmittarilla.

Kurssi yöpymisineen järjestetään Turun Hirvensalossa sijaitsevassa Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa. Luontoa hyödynnetään osana kuntoutusta: ympäristö on omiaan rentouttamaan ja laskemaan verenpainetta, aktivoimaan aisteja sekä kehittämään tasapainoa. Kurssilla kuntoutuja pääsee kokeilemaan turvallisesti ja tuettuna asioita, jotka sairastumisen myötä voivat tuntua haastavilta. Myös teknologian mahdollisuuksia hyödynnetään ryhmän ja yksilöiden tarpeiden mukaisesti.

Edellytykset osallistumiselle

Kurssille voi hakeutua henkilö, jolla on aivoverenkiertohäiriön sairastamisen seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia. Sairastumisesta tulee olla kurssin alkaessa vähintään kolme kuukautta mutta alle kolme vuotta.

Kurssille pääsemisen edellytyksenä on, että kuntoutuja kykenee liikkumaan kurssitiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja jaksaa osallistua täysipainoisesti päivittäiseen viiden tunnin kurssiohjelmaan. Kurssille hakemiseen tarvitaan lääkärin lausunto, jossa on suositus kurssille osallistumiseksi. Tämän lisäksi asiakkaalle tulee olla tehtynä sairastumisen jälkeen puheterapeutin arvio, jonka mukaan hän tarvitsee erityistä tukea kommunikoinnin harjoittamiseen.

Läheisen osallistuminen kurssille on välttämätöntä.

Kurssit 2024

Kurssien edessä oleva numerosarja on Kelan kurssinumero. Numerolla voit hakea lisää tietoa kursseista Kelan sivulta.

89202 Kommunikaatiokuntoutus
Aika:
11.-15.3.2024 + 24.-28.6.2024 + 30.9.-4.10.2024

89203 Kommunikaatiokuntoutus
Aika:
20.-24.5.2024 + 19.-23.8.2024 + 18.-22.11.2024

89204 Kommunikaatiokuntoutus
Aika:
9.-13.9.2024 + 16.-20.12.2024 + 17.-21.3.2025

Hae kurssille

Kaikki kuntoutuskurssimme järjestetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa Turussa.
Myös muut palveluntuottajat järjestävät kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Tutustu myös AVH-vertaistukikursseihimme

Aiheeseen liittyvät