Tuetut lomat

Tuetut lomat ovat Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon (MTLH) sosiaalista lomatoimintaa, jossa Aivoliitto on yhteistyökumppani.

Loman omavastuuosuus on 25 €/vrk aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä. Alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta. Matkat lomapaikoille ja takaisin kustantaa jokainen lomalainen itse. Lomiin sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai perhehuoneessa, kylpylähotelleissa lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma. Perhelomilla on järjestetty 1–4-vuotiaiden lastenhoito.

Sähköinen lomahakemus täytetään Maaseudun Terveys ja Lomahuollon verkkosivuilla. Verkkosivuilta voit myös tulostaa paperisen hakukaavakkeen. Hakukaavakkeita voi pyytää myös Aivoliitosta.

Lomat soveltuvat myös pyörätuolia käyttäville ja vaikeavammaisille, ellei toisin ole mainittu. Mikäli lomalainen tarvitsee henkilökohtaista apua päivittäisissä toiminnoissa, tulee hänellä olla oma avustaja mukana. Poikkeuksena apua tarvitsevien lomat, jolloin avustusta on saatavilla lomapaikassa. Ilmoita avun tarpeesta hakiessasi apua tarvitsevien lomille. Jos otat avustajan mukaan tuetulle lomalle, katso ohje miten avustaja hakee lomalle MTLH:n sivuilta.

Valintaperusteet

Lomatuen myöntämiseen vaikuttavat huollettavien lasten määrä, sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset seikat. Perustele hakemuksesi hyvin. MTLH valitsee lomalaiset. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen.

Vakuutukset

Lomalaisten on itse huolehdittava vapaa-ajan vakuutuksista. Lomalaisia ei ole järjestöjen taholta vakuutettu tapaturmien varalta.

Turvallisesti tuetuilla lomilla

  • Lomakohteissa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja tehdään erityisjärjestelyitä, jotta lomailu on turvallista. Hygieniaan, turvaväleihin, ohjelmien järjestämiseen on muun muassa kiinnitetty erityistä huomiota. Lomalainen arvioi kuitenkin itse, voiko hän osallistua lomalle.

  • Mikäli lomalainen kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, hänen kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa, onko osallistuminen suositeltavaa.

  • MTLH tarjoaa lomalaisille maskit.

Vertaislomat

Vertaislomien tavoitteena on, että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin toimintatuokioihin oman jaksamisen ja toimintakyvyn mukaisesti.

Lapsiperheiden erityislomilla ohjelma sisältää perheenjäsenten yhteistä tekemistä, eri-ikäisille lapsille suunnattua toimintaa, vanhemmille suunnattuja ryhmäkeskusteluja sekä mahdollisuuden lapsiparkkiin perheen 1–4 v. lapsille.

Apua tarvitsevien lomilla lomapaikasta on saatavilla yleisavustusta siirtymisissä, ruokailuissa ja saunottamisessa. Apua tarvitsevienkin lomilla kokonaisvaltaisempaa avustusta (esim. vessakäynnit, pukeminen) tarvitsevilla tulee olla lomalla oma avustaja mukana. Ilmoita avuntarpeestasi hakemuksessasi. Voimaa vertaisuudesta -lomilla on pääsääntöisesti mukana vertaislomaohjaaja, ei Aivoliiton palkattua henkilöstöä.

Lisätietoja

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto, p. 010 219 3460 tai Enable JavaScript to view protected content..

 

Aiheeseen liittyvät