Kommunikaatio-opetus- ja -ohjaus

Aivoliiton tulkkikeskus tarjoaa kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta Varsinais-Suomen alueella sekä valtakunnallisesti myös etäohjauksena verkossa. Opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat puhevammaisten tulkit.

Kommunikaatio-ohjauksen tavoitteena on, että kommunikaation erityisryhmään kuuluvalla ja hänen lähipiirillään on käytössään yhteinen kommunikointikeino. Lähipiiriin voivat kuulua esimerkiksi omaiset, päiväkoti- tai asumisyksikön henkilökunta, henkilökohtainen avustaja tai joku muu asiakkaan arjessa toimiva henkilö.

Kommunikaatio-opetuksen tai -ohjauksen myöntää hyvinvointialue vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnainen palvelu. Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta tai -ohjauksesta voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija. Opetus ja ohjaus ovat saajalle maksuttomia.

Kommunikaatio-opetukseen ja -ohjaukseen sisältyvät esimerkiksi:

  • Tukiviittomien opetus
  • Viitotun puheen opetus
  • Kommunikaatiokansion käytön ohjaus ja päivitys
  • Teknisen apuvälineen käytön ohjaus ja päivitys
  • Kommunikointiohjelman käytön ohjaus ja päivitys
  • Kuvakommunikoinnin ohjaaminen

Aivoliiton tulkkikeskus tarjoaa myös ryhmämuotoista viittomaopetusta Turun lähikunnissa asuville perheille Turussa sekä tilaus-/henkilöstökoulutuksia Varsinais-Suomen alueella.

Aiheeseen liittyvät