Ryhmäterapia

Aivoliiton palvelut Oy tarjoaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiaa vuoden 2022 alusta alkaen Turussa. Ryhmämuotoinen kuntoutus voi olla fysioterapiaa tai allasterapiaa. Ryhmäterapian tavoitteena on tukea kuntoutujan aktiivista osallistumista sekä sosiaalista vuorovaikutusta ryhmässä ja omassa arkiympäristössään. Ryhmäterapia mahdollistaa vertaistuen sekä turvallisen ympäristön arjessa tarvittavien taitojen vahvistamiseen ja turvaamiseen.

Kenelle ryhmäterapia soveltuu?

Ryhmämuotoinen kuntoutus on suunnattu 18–65-vuotiaille aikuisille, joilla on neurologisia haasteita, kuten esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön jälkitila, aivovamma, MS, parkinson, selkäydinvaurio tai harvinaisempi neurologinen sairaus. Ryhmäterapiasta hyötyvät kuntoutujat, joilla on neurologisen sairauden tuomia haasteita toimintakyvyn eri osa-alueilla. Se tarjoaa myös mahdollisuuden vertaistukeen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ryhmässä tukien kuntoutumista. Kuntoutuja voi osallistua ryhmäterapiaan sairaanhoitopiirin, kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itsemaksavana.

Ryhmäterapia alkaa jokaisen kuntoutujan yksilökäynnillä, jolloin kuntoutuja ja terapeutti yhdessä laativat yksilölliset tavoitteet ryhmäterapiassa toteutettavaksi. Terapeutti ja ryhmän kaikki kuntoutujat laativat myös yhdessä ryhmälle tavoitteet, jotka perustuvat kuntoutussuunnitelmiin ja tukevat kuntoutujien yksilöllisten
tavoitteiden saavuttamista.

Kunnat, joihin Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voidaan tarjota:
Kaarina, Kustavi, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Raisio, Rusko, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Vehmaa

Voit myös osallistua ryhmäterapiaan sairaanhoitopiirin, kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Jos hakeudut ryhmäterapiaan muun kuin Kelan kautta, kysy lisätietoja hakemisesta terapeuteiltamme.

Kuntoutuspaikka

Ryhmäterapian toteuttamispaikkana on Meri-Karinan hyvinvointikeskus Turun Hirvensalossa. Meri-Karina tarjoaa ryhmämuotoiseen kuntoutukseen sopivan ympäristön niin allasterapian kuin fysioterapian osalta. Meri-Karinan toimintaympäristö kokonaisuudessaan on suunniteltu palvelemaan neurologisten kuntoutujien tarpeita.

Miten hakeutua ryhmäterapiaan?

1. Jos koet, että voisit hyötyä ryhmäterapiasta, ota yhteys lääkäriisi
2. Kuntoutussuunnitelmaa (vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU207) tai lääkärin B-lausuntoa laadittaessa tarvitaan maininta, että kuntoutuja hyötyy ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta.
3. Täytä lääkinnällisen kuntoutuksen hakulomake KU104 ja toimita se Kelaan.
4. Kela toimittaa päätöksen sekä hakijalle, että Aivoliittoon. Tämän jälkeen Aivoliitosta ollaan hakijaan yhteydessä.

Huom! Hakulomakkeessa KU104 ei ole erikseen mainintaa ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Riittää, että kuntoutussuunnitelmassa tai lääkärin B-lausunnossa on maininta ryhmämuotoisen kuntoutuksen tarpeesta.

Ryhmäterapian tulee alkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kuntoutuspäätöksen saapumisesta palveluntuottajalle. Palveluntuottaja voi aloittaa ryhmämuotoisen toiminnan heti ryhmän osallistujamäärän ollessa riittävä. Ryhmän muodostumiseen kuntoutujia tulee olla allasterapiassa vähintään neljä, fysioterapiassa vähintään kolme.

Lue lisää Kelan kuntoutuksesta ja etuuksista.