Puhevammaisten tulkkikeskus

Aivoliiton tulkkikeskus tuottaa puhevammaisten tulkkauspalveluja sekä kommunikaatio-ohjausta ja opetusta Varsinais-Suomen alueella. Tulkkikeskus osallistuu myös puhevammaisten tulkkauspalvelun kehittämiseen sekä siitä tiedottamiseen. Tarjoamme myös koulutusta ja asiantuntijapalveluita. Aivoliiton tulkkikeskus on Kelan sopimuskumppani. Muita asiakkaita ovat mm. kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Opetus- ja ohjauspalvelut

Ohjauksen tai opetuksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnainen palvelu. Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta tai -ohjauksesta voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija. Opetus ja ohjaus ovat saajalle maksuttomia.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tavoitteena on, että kommunikaation erityisryhmään kuuluvalla ja hänen lähipiirillään on käytössään yhteinen kommunikointikeino. Lähipiiriin voivat kuulua esimerkiksi omaiset, päiväkoti- tai asumisyksikön henkilökunta, henkilökohtainen avustaja jne.

Käytännössä palvelu on:
• viittomien opetusta (tukiviittomat, viitottu puhe, viittomakieli)
• puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen ohjausta (esim. kansio, kuvat)

Aivoliiton tulkkikeskus tarjoaa myös tilauskoulutuksia sekä ryhmämuotoista viittomaopetusta perheille.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Sinulla on oikeus käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua, jos sinulla on

  • puhevamma, kuulovamma tai kuulonäkövamma ja jos vammasi vuoksi tarvitset tulkkausta
  • työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen.

Huom!

Kela on tarkentanut ohjeistustaan etätulkkauksen osalta 16.3.2020. Koronavirusepidemian aikana etätulkkausta on mahdollista käyttää kaikissa tulkkaustilanteissa ja sitä myös suositellaan.

Tee tilaus aivan normaalisti Kelaan. Kun tilaukseen on löydetty tulkki, voit tulkin kanssa sopia etätulkkauksen toteuttamisesta. Etätulkkaus voidaan toteuttaa esimerkiksi Teams- tai Skype for Businessia -ohjelmilla. Voit tehdä tulkkaustilauksen normaalisti Kelan välityskeskukseen. Kun olet saanut tiedon tulkista, voit sopia etätulkkauksesta suoraan tulkin kanssa.

Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää myös, että pystyt ilmaisemaan itseäsi tulkkauksen avulla ja käytät jotain toimivaa kommunikointimenetelmää. Puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Voit saada lisätunteja, jos se on perusteltua. Päätöksessä otetaan huomioon yksilölliset tarpeesi. Opiskelutulkkausta voit hakea perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Voit saada tulkkausta myös ulkomaanmatkalle. Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Henkilöstö

Aivoliitossa toimii kaksi kokoaikaista tulkkia.