Hyvinvoiva kovalevy

Hyvinvoiva kovalevy -hankkeen päätavoitteena on edistää kohderyhmiemme aivoterveyttä. Aivoterveydestä huolehtiminen on hektisessä nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpää. Jopa yhdeksän kymmenestä aivoverenkiertohäiriöistä voitaisiin estää vaikuttamalla tärkeimpiin riskitekijöihin. Siksi panostaminen aivoterveyteen ja sen edistämiseen kannattaa.

Hankkeen myötä AVH-yhdistysten roolia aivoterveyden edistäjinä vahvistetaan Aivoliiton strategian mukaisesti. Yhdistysten elinvoimaisuutta lisätään luomalla uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, joka keskittyy AVH:n sairastaneille järjestetyn toiminnan lisäksi myös AVH:n ennaltaehkäisyyn.

Koulutamme yhdistyksiin uusia vapaaehtoisia aivoterveysosaajiksi. Koulutettaviksi haetaan ensisijaisesti eläköityneitä sote-alan ammattilaisia. Ajankohtainen vapaaehtoistehtävä lisää vapaaehtoistyön kiinnostavuutta, kasvattaa vapaaehtoisten määrää yhdistyksissä ja tarjoaa uudenlaista merkityksellistä toimintaa. Jatkossa kouluttautuneet aivoterveysosaajat ohjaavat aivoterveyskursseja yhdistyksissä sekä muille kiinnostuneille tahoille.

Lue lisää ja hae mukaan koulutukseen