Hyvinvoiva kovalevy

Hyvinvoiva kovalevy -hankkeen päätavoitteena on edistää kohderyhmiemme aivoterveyttä. Aivoterveydestä huolehtiminen on hektisessä nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpää. Jopa yhdeksän kymmenestä aivoverenkiertohäiriöistä voitaisiin estää vaikuttamalla tärkeimpiin riskitekijöihin. Siksi panostaminen aivoterveyteen ja sen edistämiseen kannattaa.

Hankkeen myötä AVH-yhdistysten roolia aivoterveyden edistäjinä vahvistetaan Aivoliiton strategian mukaisesti. Yhdistysten elinvoimaisuutta lisätään luomalla uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, joka keskittyy AVH:n sairastaneille järjestetyn toiminnan lisäksi myös AVH:n ennaltaehkäisyyn.

Koulutamme yhdistyksiin uusia vapaaehtoisia aivoterveysosaajiksi. Koulutettaviksi haetaan ensisijaisesti eläköityneitä sote-alan ammattilaisia. Ajankohtainen vapaaehtoistehtävä lisää vapaaehtoistyön kiinnostavuutta, kasvattaa vapaaehtoisten määrää yhdistyksissä ja tarjoaa uudenlaista merkityksellistä toimintaa. Jatkossa kouluttautuneet aivoterveysosaajat ohjaavat aivoterveyskursseja yhdistyksissä sekä muille kiinnostuneille tahoille.