Liikunta AVH:n jälkeen

Liikunta edistää kuntoutumista, virkistää mieltä sekä ehkäisee lisäsairauksien syntymistä.

Liikkeelle sairastumisen jälkeen

Aivoverenkiertohäiriön (AVH) myötä liikkuminen voi vaikeutua ja toimintakyky heikentyä äkillisesti. Fysioterapeutti, liikuntaneuvoja tai liikunnanohjaaja voivat auttaa liikunnan aloittamisessa sekä liikuntasuunnitelman tekemisessä. Tärkeintä on lähteä liikkeelle niin pian, kuin sairastuminen sen sallii ja aloittaa liikunta maltillisesti omaa kehoa ja vointia kuunnellen. Pienellä tai vähäiseltä tuntuvalla liikunnalla on suuri merkitys sekä liikunnalliselle kuntoutumiselle että mielen virkeydelle.

Sairastumisen jälkeen kannattaa avoimin mielin tutustua paikalliseen liikuntatarjontaan. AVH-yhdistyksestä tai kunnan liikuntaryhmistä löytyy usein mielekästä liikunnallista tekemistä, vertaistukea ja liikuntakavereita. Kannattaa siis lähteä rohkeasti liikkeelle ja mukaan toimintaan!

Lue lisää liikunnan Käypä hoito -suosituksista AVH:n ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksissa Duodecimin sivulta (potilasversio).

Aiheeseen liittyvät