Kansainvälinen yhteistyö

Aivoliitto on mukana kansainvälisessä toiminnassa edistääkseen edustamiensa ryhmien oikeuksienvalvontaa. Liitto toimii sekä pohjoismaisella tasolla, EU-tasolla että maailman organisaatiossa.

Aivoliitto on edustettuna Pohjoismaisessa afasianeuvostossa (Nordic Aphasia Association), johon kuuluvat myös Ruotsin, Norjan, Islannin ja Fäärsaarien afasiajärjestöt. Pohjoismaisen afasianeuvoston toiminta sisältää puhevammaisten oikeuksienvalvontaa ja kokemusten vaihtoa sekä yhteisiä projekteja ja seminaareja. Lisätietoja pohjoismaisesta yhteistyöstä ruotsiksi.

Neuvoston jäsenet ovat myös edustettuna Aphasia International Association (AIA) -järjestössä. Kansainvälisenä organisaationa AIA tiedottaa maailmanlaajuisesti puhevammaisten tarpeista ja välittää tietoa afasiasta. AIA:n toteuttama projekti afasiasta on tuottanut tietopaketin 33 kielellä.

AIA edustaa puhevammaisia myös Euroopan Vammaisfoorumissa (EDF), joka on tärkeä kanava kansainväliseen vammaispoliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Pohjoismaisen yhteistyöverkoston NSA:n (Nordic Stroke Association) tavoitteena on edistää aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisyä ja tiedotusta. NSA:n jäseniä ovat liittomme lisäksi vastaavat Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Liitto on jäsenenä SAFE:ssä (Stroke Alliance For Europe), jonka tavoitteena on välittää tietoa ja vaikuttaa aktiivisesti aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen sekä toimia aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden, heidän perheidensä ja ammattilaisten tukena ja yhteisenä vaikuttajana. Käy tutustumassa SAFE:n uutiskirjeisiin.

Aivoliitto on maailman AVH-järjestön WSO:n (World Stroke Organization) ja eurooppalaisen AVH-järjestön ESOn (European Stroke Organisation) jäsen. WSOn jäsenenä olemme mukana myös tarttumattomien tautien eli NCD -verkostossa (noncommunicable diseases, ncdalliance.org) sekä kansainvälisesti että kansallisesti.

Aiheeseen liittyvät