Aivoverenkiertohäiriön akuuttihoito alkaa numerosta 112

Aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoidolla voidaan rajoittaa sen aiheuttamia vaurioita. Mitä nopeammin sairastunut pääsee sairaalaan, sen paremmat ovat tulokset.

Aivoverenkiertohäiriön (AVH) akuuttihoitoa saa vain sairaaloissa, terveyskeskuksissa sitä ei ole tarjolla. Siksi sairastunut pitää saada suoraan ja mahdollisimman nopeasti sairaalaan. Käytännössä tämä tarkoittaa aina soittoa numeroon 112.

Sairaalassa hoitohenkilökunnan ensimmäinen tavoite on selvittää, onko aivoverenkiertohäiriössä kyse aivoinfarktista vai aivoverenvuodosta. Niiden oireet voivat olla hyvin samankaltaisia, mutta hoito ei. Selvyys AVH:n laadusta saadaan kuvantamalla potilaan aivot tietokonetomografialla.

Koska hoitoon on kiire, on tärkeää tunnistaa AVH:n oireet.

Aivoinfarkti: liuotushoito tai mekaaninen suonen avaus

Aivoinfarktin aiheuttaa aivosuonen tukkiva hyytymä, veritulppa. Tukkeutunut suoni voidaan avata joko liuottamalla hyytymä tai poistamalla se mekaanisesti. Liuotushoidossa (trombolyysi) sairastunut saa laskimoon alteplaasi- lääkettä, joka alkaa hajottaa hyytymää. Liuotuslääkkeen teho voi näkyä hyvinkin nopeasti niin, että aivoinfarktin oireet alkavat hävitä.

Liuotushoitoa voidaan antaa silloin, jos sairastuneen oireiden alusta on vähemmän kuin 4,5 tuntia. Jos sairastuneella on tavallista suurempi verenvuototaipumus, verenohennuslääkitys, hiljattain tehty kirurginen toimenpide tai aikaisempi aivoverenvuoto, liuotushoito ei sovellu hänelle.

Mekaanisen tukoksen poistoon eli trombektomiaan ryhdytään, jos liuotushoito ei toimi riittävän hyvin ja tukos on esimerkiksi aivojen tai kaulan suurissa valtimoissa. Toimenpiteessä suoneen ujutetaan katetri, joka viedään tukoksen luo. Tukos irrotetaan suonesta joko imulla tai verkkoputken avulla ja vedetään sen jälkeen ulos. Trombektomia sopii vain noin 10 prosentille aivoinfarktipotilaista. Hoitotulokset ovat parhaat, jos toimenpide päästään tekemään kuuden tunnin sisällä oireiden alkamisesta, mutta joissakin tapauksissa hoitoa kannatta yrittää 24 tuntiin asti.

Joskus aivoinfarkti voi vaatia leikkaushoitoa. Näin käy, jos sairastuneen oireet johtuvat ahtautuneesta kaulavaltimosta. Tosin sanoen silloin kaulavaltimoa tai valtimoita kapeuttaa kolesterolista ja muista aineksista muodostunut kalkkeuma. Leikkauksessa suoni puhdistetaan, sillä ahtautunut kaulavaltimo lisää aivoinfarktin uusiutumisriskiä.

Aivoverenvuoto: sijainti ratkaisee

Aivoverenvuodoissa veri vuotaa aivoissa väärään paikkaan, joten hoidon tavoite on lopettaa verenvuoto. Hoitoon vaikuttaa vuodon sijainti ja suuruus. Myös potilaan voinnilla on merkitystä. Päätöksen hoitovalinnoista tekee neurologi yhdessä neurokirurgin kanssa.

Aivojen sisäisessä verenvuodossa (ICH) leikkauksesta on harvoin hyötyä. Joskus, noin 10 prosentissa tapauksista, verihyytymä voidaan poistaa aivoista leikkaamalla. Pienissä aivoverenvuodoissa aika yleensä hoitaa vuodon ja aivoihin valunut imeytyy itsekseen aivoista pois.

Lukinkalvonalaisen verenvuodon, SAV, aiheuttaa usein aivojen verisuonen pullistuman, aneurysman, puhkeaminen. Mitä vuotokohdalle tehdään, riippuu aneurysman sijainnista. Se voidaan hoitaa joko verisuonen kautta tai leikkaamalla. Tavoite on joko tukkia pullistuma tai estää verenvirtaus emosuonesta pullistumaan.

Jatkohoito on ratkaisevan tärkeä

Sairastuneen kiireellisimmän hoidon jälkeen hän jää tarkkailtavaksi AVH-yksikköön. AVH-yksikössä potilaan aivojen toipumismahdollisuudet optimoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että verenpainetta, veren happipitoisuutta, verensokeria, kehon lämpötilaa, sydämensykettä ja neurologisia oireita seurataan herkeämättä. Jos niissä tapahtuu jotain poikkeavaa, muutokseen reagoidaan heti. Hyvä hoito vähentää lisävauriota ja esimerkiksi vuodon uusimisia. Toipuva potilas viipyy erityisvalvonnassa yleensä 2-3 päivää.

AVH-potilaan akuuttivaiheen hoitoon pitäisi sisältyä myös varhaiskuntoutus. Sen tarvetta tulisi olla arvioimassa ja tekemässä sairaanhoitajien ja neurologin ohella muita ammattilaisia kuten fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Katso lisää videoilta

Katso videot AVH:n akuuttihoidosta.

Aiheeseen liittyvät