Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot

Keskeinen osa kehityksellisen kielihäiriön kuntoutusta on puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen löytäminen lapselle.

Erilaisiin kommunikointikeinoihin kuuluvat esimerkiksi kuvat, tukiviittomat, ilmeet ja eleet, piirtäminen sekä puhelaitteet.

Puheterapeutti voi ohjata ja tukea lapselle läheisiä ihmisiä erilaisten kommunikointikeinojen käytössä, jotta lapsi voi omaksua keinot heiltä. Aikuisen täytyy aina mallittaa keinojen käyttöä lapselle yhtä lailla kuin mallitamme puhettakin.

Erilaisten keinojen avulla tuetaan lapsen puheen ymmärtämistä, ilmaisua, osallistumista ja oma-aloitteellisuutta. Ne rauhoittavat ja selkiyttävät kommunikointitilanteita luontevasti. Kaikki puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot edistävät puheen ja kielen kehitystä.

Lue lisää puhetta tukevista kommunikointikeinoista Kommunikaatiokeskuksen sivuilta.

Katso lisää videoilta

Katso Aivoliiton video Arjen vinkit vanhemmille.

Katso Tikoteekin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun video 4-vuotiaasta Vernestä, jolla on puheen kehityksen viivästymä.

Aiheeseen liittyvät