Keinoja kommunikointiin

Kuvat, tukiviittomat, ilmeet ja eleet ja piirtäminen tukevat kaikkien lasten puheen ja kielenkehitystä mutta erityisen tärkeitä ne ovat kun lapsella on viivettä kielenkehityksessä tai kehityksellinen kielihäiriö. Aikuinen mallittaa keinojen käyttöä lapselle samalla tavalla kuin mallitamme puhettakin.

Näiden keinojen avulla tuetaan lapsen puheen ymmärtämistä, ilmaisua, osallistumista ja oma-aloitteellisuutta. Ne rauhoittavat ja selkiyttävät kommunikointitilanteita luontevasti. Kaikki puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot edistävät puheen ja kielen kehitystä.

Aiheeseen liittyvät