Keinoja kommunikointiin

Kuvat, tukiviittomat, ilmeet ja eleet sekä piirtäminen tukevat kaikkien lasten puheen ja kielenkehitystä, mutta erityisen tärkeitä ne ovat, kun lapsella on viivettä kielenkehityksessä tai kehityksellinen kielihäiriö. Aikuinen mallittaa keinojen käyttöä lapselle samalla tavalla kuin mallitamme puhettakin. Myös puhelaitetta voidaan käyttää apuvälineenä kommunikointitilanteissa.

Näiden keinojen avulla tuetaan lapsen puheen ymmärtämistä, ilmaisua, osallistumista ja oma-aloitteellisuutta. Ne rauhoittavat ja selkiyttävät kommunikointitilanteita luontevasti. Kaikki puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot edistävät puheen ja kielen kehitystä.

Opetuksesta ja ohjauksesta löydät lisää sivulta Kommunikaatio-opetus- ja -ohjaus | Aivoliitto

Aiheeseen liittyvät