Ilmeet, eleet ja piirtäminen arjen tukena

Ilmeet ja eleet arjen tukena

Ilmeet ja eleet ovat luonnollinen osa jokapäiväistä kommunikointiamme. Lasten kanssa, joilla on kielen kehityksen viivettä tai kehityksellinen kielihäiriö, on kuitenkin hyvä käyttää niitä korostetusti. Esimerkiksi puhuessasi tunteista, näytä tunne myös kasvoillasi ja kehonkielelläsi. Käytä osoittamista ja elehdintää toimintojen selkiyttämiseksi. Kuvaile asioita esimerkiksi käsien asennoilla (esim. suuri vai pieni) ja havainnollista lukumääriä sormilla näyttämällä (numerot 1-10) ja osoittamalla (tuolla, tässä).

Piirtäminen arjen tukena

Piirtäminen kommunikoinnin tukikeinona on hyvä tehdä tehdä puheesta ja kerronnasta näkyvää. Arjen tilanteet tulevat usein yllättäen, eikä jokaista tilannetta varten voi olla valmiita kuvia. Piirtämiseen tarvitaan vain kynä ja paperia. Piirtää voi myös hiekkaan ja vaikkapa lumeen, jos tilanne niin vaatii. Piirtämällä voidaan esimerkiksi selventää ohjeita, päivän kulkua tai auttaa hahmottamaan konfliktitilanteita. Se myös auttaa jäsentämään toimintaa.

Puheen rytmissä piirtäminen:

Puheen rytmissä piirtämisessä on kyse siitä, että aikuinen tukee omaa tai lapsen kerrontaa piirtämällä. Olennaista on, että piirtäminen tapahtuu puheen kanssa samassa rytmissä, eli piirrettävät kuvatkin ovat hyvin nopeita ja yksinkertaisia luonnoksia. Piirtäminen kommunikoinnin tukikeinoja ei vaadi taiteellisia lahjoja. Kyse on oman puheen viusalisoinnista eli kuvia piirretään puheen kanssa samassa rytmissä. Piirrettyjen kuvien ei tarvitse edes jälkeenpäin olla tunnistettavia, koska kerrottaessa piirretyt asiat nimetään ja niistä keskustellaan. Kuva tukee näin puheen ymmärtämistä ja asian muistamista.

Piirtäminen hidastaa puhenopeutta ja visuaalinen tuki auttaa lasta pysähtymään ja seuraamaan, mitä sanotaan. Piirustukseen voi palata myöhemmin ja kerrata siitä esimerkiski ohjeita. Piirustus voi auttaa lasta myös ilmaisemaan jotain, mitä hän haluaa kertoa. Rytmissä piirtämällä voidaan tehdä erilaisia sosiaalisia karttoja ja näin ennakoida tulevia tapahtumia ja keskustella siitä, mitä on tapahtumassa ja miten tilanteessa toimitaan. Piirtäessä tunteet siirtyvät paperille ja ohjaus selkiytyy.

Nopea Piirrosviestintä on puheterapeutti Hannele Merikosken kehittämä menetelmä, joka on nopea ja helppo tapa viestiä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Nopea piirrosviestintä tukee erityisesti keskustelutaitoja. Menetelmä soveltuu käytettäväksi eri-ikäisten ihmisten parissa ja se ei vaadi erityisiä piirtämiseen liittyviä taitoja. Menetelmästä voit lukea lisää Papunetin sivuilta.

Erilaisia keinoja käytetään parhaimmillaan laaja-alaisesti. Esimerkiksi piirtäminen ja viittomat sopivat mainiosti yhteen. Piirtäminen tukee tarkkaavuuden suuntaamista ja arvausleikki piirtämällä poistaa paineita puheilmaisusta. Onpa hauskaa, kun nopeasti jo parista viivasta arvaa kissan ja osaa vieläpä viittoa sen.