Ilmeet, eleet ja piirtäminen arjen tukena

Ilmeet ja eleet arjen tukena

Ilmeet ja eleet ovat luonnollinen osa jokapäiväistä kommunikointiamme. Lasten kanssa, joilla on kielen kehityksen viivettä tai kehityksellinen kielihäiriö, on kuitenkin hyvä käyttää niitä korostetusti. Esimerkiksi puhuessasi tunteista, näytä tunne myös kasvoillasi ja kehonkielelläsi. Käytä osoittamista ja elehdintää toimintojen selkiyttämiseksi.

Piirtäminen arjen tukena

Piirtämistä voi käyttää keskustelun tukena. Aikuinen voi piirtämällä selventää ohjeita tai konfliktitilanteita tai piirtämistä voi käyttää, kun keskustellaan päivän tapahtumista. Se myös auttaa jäsentämään toimintaa.

Olennaista on, että piirtäminen tapahtuu puheen kanssa samassa rytmissä, eli käytetään yksinkertaisia piirustuksia kuten tikku-ukkoja. Tämä hidastaa puhenopeutta ja visuaalinen tuki auttaa lasta pysähtymään ja seuraamaan, mitä sanotaan. Piirustukseen voi palata myöhemmin tai piirustus voi auttaa lasta ilmaisemaan jotain, mitä hän haluaa kertoa.

Arjen tilanteet tulevat usein yllättäen, eikä jokaista tilannetta varten voi olla valmiita kuvia. Piirtämiseen tarvitaan vain kynä ja paperia mukaan. Piirtää voi myös hiekkaan ja vaikkapa lumeen jos tlanne niin vaatii.