Tukiviittomat arjen tukena

Viittomat toimivat puheen ymmärtämisen ja kielen kehityksen tukena. Tukiviittomia käytettäessä puheesta viitotaan lauseen avainsanat. Esimerkiksi lauseesta "laita kengät jalkaan" viitotaan sana "kengät". Tärkeämpää kuin oikeaoppinen viittominen on se, että viittomia käytetään.

kuva: Aivoliiton Viittis-kansiosta

Tukiviittomat rytmittävät aikuisen puhetta, tekevät puheesta selkeämpää ja puhenopeudeltaan hitaampaa. Ne toimivat lapsen ilmaisukeinona puheen rinnalla tai sitä korvaten, jos puhetta on vielä niukasti. Ne voivat myös auttaa selkiyttämään lapsen puhetta. Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomakielen yksittäisten viittomien käyttöä siten, että niitä käytetään puheen rinnalla ja täydentämässä puhetta. Ne eivät estä sanojen oppimista ja puheen lisääntymistä, vaan tukevat sanojen ja puheen omaksumista.

Tukiviittomien oppimisessa on pitkälti kyse samasta kuin puhuttujen sanojen oppimisessa: Ensimmäiset lapsen oppimat tukiviittomat ovat sellaisia, jotka toistuvat usein ja jotka ovat hänelle tärkeitä, hyödyllisiä tai muuten mukavia. Lapsi voi omaksua viittomia arjessa, jos aikuiset niitä mallittavat. Lapselta ei kuitenkaan vaadita että hän itse käyttää viittomia; tärkeintä on, että aikuinen antaa mallin. Ja kuten kielen suhteen muutoinkin, viittomia ei opita, ne omaksutaan arjen vuorovaikutustilanteissa.

Tukiviittomia löydät verkosta esimerkiksi:
Papunet kuvapankki
Papunet tulostettavaa viittomamateriaalia
Viittomakielen verkkosanakirja
Viittomia lapsille verkossa

Pikku Kakkosen viitottuja loruja

Aivoliiton verkkokaupasta voit myös tilata Viittis-kansion, joka on suunniteltu viittomien opiskelun ja muistamisen tueksi.