Ohjaus ja neuvonta

Kommunikaatiokeskuksen ohjaus ja neuvonta on valtakunnallista toimintaa. Tarjoamme puheterapeutin ohjausta ja neuvontaa chatti- ja puhelinpalveluna. Lisäksi järjestämme erilaisia teemapajoja vanhemmille, kun lapsella tai nuorella on kehityksellinen kielihäiriö. Tiedotamme toiminnastamme sosiaalisessa mediassa Kommunikaatiokeskuksen Facebook -sivulla ja Aivoliiton tapahtumakalenterissa.

Kommunikaatiokeskuksen ohjauksen ja neuvonnan flyer, kielihäiriö (PDF)