Usein kysytyt kysymykset afasiasta

Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen Enable JavaScript to view protected content.. Sinulle vastataan mahdollisimman pian. Osa tässä julkaistuista kysymyksistä ja vastauksista on julkaistu myös Aivoterveys -lehdessä.

Mitä afasia tarkoittaa?

Termi afasia viittaa joukkoon erilaisia kielellisiä vaikeuksia, jotka ovat seurausta aivoissa tapahtuneesta vauriosta. Afasia vaikeuttaa kielen vastaanottoa eli puheen ja luetun tekstin ymmärtämistä sekä kielen tuottamista eli puhumista ja kirjoittamista. Afasiaan johtava vaurio sijaitsee yleensä kielellisiin toimintoihin keskittyneillä alueilla joko aivojen kuorikerroksissa tai syvissä osissa, vasemmalle painottuen. Vaurio tekee aivoista usein myös hyvin ärsykeherkät. Siksi keskustelutilanteet tulisi rauhoittaa, minimoida ympäristön häiriötekijät ja keskeyttää muu tekeminen keskustelun ajaksi. Vaikka kielellinen toiminta on vaikeaa, kannattaa tuttuja toimintoja ja tapoja ylläpitää. Myös kaikki itsenäinen tai yhdessä tekeminen sekä arjen askareisiin osallistuminen ovat tärkeitä kuntoutumisen kannalta.

Lue lisää Aivoliiton verkkosivuilta tai afasia-esitteestä (PDF).

Sairastin aivoinfarktin ja sen jälkeen minun on ollut vaikea pysyä keskusteluissa mukana. Sanat unohtuvat ja kirjoittaminenkin on muuttunut vaikeaksi. Väsyn nopeasti. Diagnosoivat minulla afasian. Miten puhetta voisi treenata?

On yleistä, että aivoinfarktin jälkeen aivot väsyvät nopeammin. Väsymyksen ehkäisemiseksi tekemistä kannattaa tauottaa. Usein aamuisin vireystila on parempi, ja silloin sanatkin löytyvät paremmin.

Kaikenlainen kielellisiä taitoja aktivoiva tekeminen on kuitenkin hyväksi aivojen kuntoutumiselle. Keskustelut ja yhteiset tekemiset muiden ihmisten kanssa ovat erityisen hyväksi. Sovi kahdenkeskisiä tapaamisia rauhalliseen ympäristöön tutun ihmisen kanssa, ja kerro jo etukäteen, että väsyt nopeasti. Näin tapaamiset eivät veny liian pitkiksi ja tunnu kuormittavilta. Tutustu myös alueesi AVH-yhdistyksiin tai afaattisille henkilöille suunnattuun Juttu-tupa-toimintaan.

Voisit lisäksi kokeilla tietovisailuja tai kirjainpelejä kuten Laiva on lastattu, Scrabble ja Alias. Myös lukeminen, muistiinpanojen kirjoittaminen ja sanaristikoiden täyttäminen sekä lauletun musiikin kuunteleminen ja kappaleiden mukana laulaminen ovat hyvää kielellistä harjoitusta. Tutustu myös tietokoneella tai älykännykällä/tabletilla pelattaviin kielellisiin peleihin.

Aivoinfarkti vei mennessään nimimuistini. Erityisesti uusien ihmisten nimien oppiminen on vaikeaa. Myös jotkut tutut nimet ovat vaikeita muistaa. Onko mitään tehtävissä?

Jotta asioita - kuten erisnimiä - on ylipäänsä mahdollista painaa mieleen, tarvitaan mm. luotettavaa aistitiedon käsittelyä, tarkkaavuuden suuntaamista opittavaan asiaan sekä uuden tiedon yhdistämistä aiemmin opittuun. Aivoverenkiertohäiriön jälkeen aivojen hermoverkostojen toiminta on häiriintynyt, ja jotkin aivojen alueet voivat olla kokonaan poissa pelistä. Siksi mm. nimien muistamiseen liittyvissä toiminnoissa voi olla eriasteisia pulmia.

Muistamisen apuna voit käyttää erilaisia keinoja. Tärkeää on keskittää huomio nimeen, jonka haluat muistaa. Kokeile toistaa nimi mielessäsi muutamia kertoja heti sen kuultuasi. Mieti sitten nimeen sopiva mielleyhtymä. Voit liittää nimeen esimerkiksi pätkän laulun sanoja, hullunkurisen mielikuvan, riimin tai jonkin ihmiseen liittyvän ominaisuuden. Esimerkiksi jos haluat muistaa nimen ”Maija”, voit ajatella kyseistä henkilöä ajelemassa poliisiautoa (”maijaa”). Tai voit vaikka muistella ”Maijal oli karitsa” -laulun alkua. Parasta on, jos valitsemasi mielikuva liittyy jotenkin kyseisen henkilön persoonaan tai ulkonäköön. Jos kyseinen Maija sattuu vaikka olemaan ahkera marjojen poimija ja mehustaja, ”mehumaija” voi toimia hyvänä muistisääntönä. Muista, että sinun ei tarvitse kertoa muistisääntöjäsi muille – ne ovat sinua itseäsi varten!

Nimen muistamista voi helpottaa myös nimen näkeminen kirjoitettuna. Voitkin käyttää muistin apuna esimerkiksi Facebookia; siellä henkilön kuva ja nimi yhdistyvät. Voit myös itse kirjata vaikka kännykän muistiinpanoihin tapaamasi ihmisen nimen ja siihen liittyvän muistisäännön. Muistele vielä päivän aikana tapaamiesi ihmisten nimiä mennessäsi nukkumaan – säännöllisen kertaamisen ja aktivoinnin ansiosta nimet jäävät helpommin pitkäkestoiseen muistiin. Kokeile avoimin mielin erilaisia muististrategioita, niin löydät itsellesi parhaiten toimivan!

Olen omaishoitaja, ja kuulin, että afaattisella puolisollani olisi oikeus hakea kuntoutuskurssille. Miten kursseille pääsee? Mitä ne maksavat?

Kuntoutuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kursseille hakeudutaan omatoimisesti, mutta hakemuksen tekemiseen voi kysyä apua esimerkiksi oman kunnan sosiaaliohjaajilta tai Kelan kuntoutuksen puhelinpalvelusta (p. 020 692 205). Kelan rahoittamat kurssit on listattu Kelan kuntoutuskurssihaussa. Lisäksi STEA rahoittaa sopeutumisvalmennuskursseja, joista löydät lisätietoa esimerkiksi järjestöjen verkkosivuilta ja lehdistä. Myös nämä kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Kokeile ensin hakea sopivia kursseja Kelan kuntoutuskurssi -hausta. Kirjoita sanahakuun esimerkiksi ”afasia” tai ”AVH” niin löydät teille sopivimmat kurssit.

Kommunikaatioon painottuvat kurssit ovat erityisen hyviä afaattisille ihmisille, mutta muutkin AVH-kurssit voivat sopia. Useimmiten kriteerinä kursseille pääsemiseksi on, että afasian taustalla on joko aivoinfarkti tai aivoverenvuoto, ja sairastumisesta on alle 3 vuotta, mutta yli puoli vuotta. Kuntoutusta varten tarvitset alle vuoden vanhan B-lääkärinlausunnon sekä julkisessa terveydenhuollossa tehdyn kuntoutussuunnitelman.

Omaishoitajille on myös omia kursseja, joille voit osallistua yksin tai yhdessä hoidettavan omaisesi kanssa. Omaishoitajien kuntoutuskurssilla saat tukea tehtävääsi omaishoitajana ja omaan jaksamiseesi. Löydät nämä kurssit kirjoittamalla Kelan kuntoutuskurssihaku -sivun sanahakuun ”omaishoitaja”.

Tästä linkistä pääset Kelan kuntoutuskurssihakuun.

Tästä linkistä löydät lisätietoa Kelan kuntoutuskursseista hakemisen tueksi.

Tästä linkistä löydät lisätietoa Aivoliiton omista sopeutumisvalmennuskursseista.